Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Zarządzenia Kanclerza

Nr 1 z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 17 Kanclerza UMK z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Administracyjno-Gospodarczego dla budynku dydaktycznego przy ul. Asnyka 2a w Toruniu
Nr 2 z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu pól spisowych dotyczących kampusu toruńskiego
Nr 3 z dnia 23 stycznia 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 11 Kanclerza UMK z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie
Nr 4 z dnia 1 lutego 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 2 Kanclerza UMK z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu pól spisowych dotyczących kampusu toruńskiego
Nr 5 z dnia 26 marca 2012 r. otyczące zmiany zarządzenia nr 11 Kanclerza UMK z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie
Nr 6 z dnia 25 kwietnia 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 15 Kanclerza UMK z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji funkcjonowania oraz obsługi telewizji dozorowej w obiektach Collegium Medicum UMK"
Nr 7 z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie prac projektowych inwestycji, modernizacyjnych, jak również ich odbiorów prowadzonych w Uniwersytecie w kampusie toruńskim
Nr 8 z dnia 1 czerwca 2012 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 13 Kanclerza UMK z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Zasad działalności usługowej pracowni kserograficznej Działu Aparatury Naukowej CM w Bydgoszczy"
Nr 9 z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie zgłaszania przez pracowników zdarzeń wypadkowych
Nr 10 z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie
Nr 11 z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie pól spisowych w kampusie toruńskim
Nr 12 z dnia 5 września 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej w kampusie toruńskim
Nr 13 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie pól spisowych w kampusie toruńskim
Nr 14 z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 12 Kanclerza UMK z dnia 5 września 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej w kampusie toruńskim
Nr 15 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie pól spisowych w kampusie toruńskim
Nr 16 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie pól spisowych w kampusie toruńskim