Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Zarządzenia Kanclerza

Nr 1 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu pól spisowych dotyczących kampusu toruńskiego.
Nr 2 z dnia 1 lutego 2011 r. dotyczące zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.
Nr 3 z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie ujednolicenia norm powierzchni sprzątanej w obiektach dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu w kampusie toruńskim.
Nr 4 z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie likwidacji myjni samochodowej funkcjonującej przy Dziale Administracyjno-Gospodarczym CM
Nr 5 z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Administracyjno-Gospodarczego w Instytucie Archeologii na Wydziale Nauk Historycznych
Nr 6 z dnia 5 lutego 2011 r. dotyczące zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia Nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym
Nr 7 z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
Nr 8 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wody mineralnej dla pracowników UMK zatrudnionych przy pracach fizycznych
Nr 9 z dnia 14 czerwca 2011 r. dotyczące zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym
Nr 10 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu parkingu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie.
Nr 12 z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad gospodarki transportowej oraz gospodarki paliwami płynnymi w Collegium Medicum UMK
Nr 13 z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zniesienia Zespołu Administracyjno-Gospodarczego na Wydziale Nauk Historycznych
Nr 14 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia pola spisowego o nazwie "Collegium Humanisticum"
Nr 15 z dnia 15 września 2011 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 1 Kanclerza UMK z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu pól spisowych.
Nr 16 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie potwierdzenia przez pracowników Uniwersytetu zapoznania się z postanowieniami Regulaminu Pracy UMK.
Nr 17 z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Administracyjno-Gospodarczego dla obiektu przy ul. Asnyka 2a w Toruniu
Nr 18 z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie przekształcenia Działu Remontów, Działu Inwestycji i Samodzielnego Stanowiska Planowania Inwestycji w Dział Techniczny oraz utworzenia Samodzielnej Sekcji Remontowej w administracji UMK w kampusie toruńskim
Nr 19 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie przekształcenia Sekretariatu Zastępców Kanclerza CM w Sekretariat Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum
Nr 20 z dnia 28 listopada 2011 r. dotyczące zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym
Nr 21 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji w kampusie toruńskim
Nr 22 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie pól spisowych w kampusie toruńskim