Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Zarządzenia Kanclerza

Nr 1 z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie przekształcenia Sekretariatu Instytutu Artystycznego oraz Sekretariatu Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa w Sekretariat Instytutów: Artystycznego oraz Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa.
Nr 2 z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu pól spisowych.
Nr 3 z dnia 15 stycznia 2010 r. dotyczące zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia Nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.
Nr 4 z dnia 1 marca 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 6 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie.
Nr 5 z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej majątku trwałego dla jednostek administracji uczelnianej w kampusie toruńskim.
Nr 6 z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania komisji ds. wyceny majątku w kampusie toruńskim.
Nr 7 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie
Nr 8 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji ds. wyceny majątku w kampusie toruńskim.
Nr 9 z dnia 24 czerwca 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 7 Kanclerza UMK z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za orzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie.
Nr 10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Administracyjno-Gospodarczego Collegium Humanisticum w Toruniu
Nr 11 z dnia 8 lipca 2010 r. dotyczące zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia Nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.
Nr 12 z dnia 8 lipca 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 21 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Collegium Medicum w Bydgoszczy.
Nr 13 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Zasad działalności usługowej pracowni kserograficznej Działu Aparatury Naukowej CM w Bydgoszczy".
Nr 14 z dnia 28 października 2010 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 7 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie.
Nr 15 z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji funkcjonowania oraz obsługi telewizji dozorowej w obiektach Collegium Medicum UMK"
Nr 16 z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie udziału Inspektoratu BHP i Ochrony ppoż w pracach projektowych inwestycji oraz modernizacyjnych prowadzonych w Uniwersytecie w kampusie toruńskim.