Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Zarządzenia Kanclerza

Nr 1 z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnej Sekcji Inwentaryzacji w Dział Inwentaryzacji.
Nr 2 z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie wykazu pól spisowych.
Nr 3 z dnia z dnia 6 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie Nr 9 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 sierpnia 2007 r w sprawie zasad korzystania z myjni samochodowej w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 4 z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie tworzenia pola spisowego "Centrum Informacji Patentowej i Normalizacyjnej".
Nr 5 z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia Samodzielnej Sekcji Ekonomiczno-Finansowej.
Nr 6 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie.
Nr 7 z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Stanowiska Planowania Inwestycji.
Nr 8 z dnia 20 lipca 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 6 Kanclerza UMK z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie.
Nr 9 z dnia 26 sierpnia 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 6 Kanclerza UMK z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie.
Nr 10 z dnia 9 września 2009 r. w sprawie przekształcenia Działu Dydaktyki w Dział Kształcenia oraz Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich.
Nr 11 z dnia 30 września 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 2 Kanclerza UMK z dnia 12 marca 2009 r w sprawie wykazu pól spisowych.
Nr 12 z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia sekretariatu kanclerza Uniwersytetu.
Nr 13 z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu koncertów odbywających się w Studenckim Klubie Pracy Twórczej "Od Nowa" w Toruniu.
Nr 14 z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Wynalazczości, Ochrony Patentowej i Promocji Osiągnięć Technicznych UMK w Samodzielne Stanowisko Pracy - Rzecznika Patentowego.
Nr 15 z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia Biura Zamówień Publicznych.
Nr 16 z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie przekształcenia Sekcji Administracyjno-Gospodarczej w Akademickiej Przychodni Lekarskiej w Zespół Gospodarczy.
Nr 17 z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w administracji w jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność podstawową albo pomocniczą.
Nr 18 z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej UMK w Collegium Medicum w Bydgoszczy.
Nr 19 z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie przekształcenia Działu Administracyjno-Gospodarczego na Wydziale Chemii.
Nr 20 z dnia 29 grudnia 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 2 Kanclerza UMK z dnia 12 marca 2009r. w sprawie wykazu pól spisowych.
Nr 21 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przekształcenia Sekcji Administracyjno-Gospodarczej w Instytucie Artystycznym oraz Sekcji Administracyjno-Gospodarczej w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa w Zespół Administracyjno-Gospodarczy na Wydziale Sztuk Pięknych.
Nr 22 z dnia 29 grudnia 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 2 Kanclerza UMK z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie wykazu pól spisowych.
Nr 23 z dnia 29 grudnia 2009 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 6 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie.