Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Zarządzenia Kanclerza

Nr 1 z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.
Nr 2 z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie powołania komisji ds. wyceny majątku w kampusie toruńskim.
Nr 3 z dnia 10 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie Nr 4 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wysokości opłat za noclegi w Hotelu Uniwersyteckim przy ul. Szosa Chełmińska 83A w Toruniu.
Nr 4 z dnia 11 stycznia 2008 r. dotyczące zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia Nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.
Nr 5 z dnia 21 stycznia 2008 r. zmieniające załącznik nr 2 zarządzenia Nr 12 Kanclerza UMK z dnia 14 grudnia 2007 r. dotyczącego ewidencji odzieży ochronnej i roboczej oraz pościeli w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 6 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w przypadku zagrożeń na terenie obiektów Collegium Medicum w Bydgoszczy".
Nr 7 z dnia 20 maja 2008 r. dotyczące zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia Nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.
Nr 8 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie tworzenia pola spisowego "Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości".
Nr 9 z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie.
Nr 10 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12 Kanclerza UMK z dnia 14 grudnia 2007 r. dotyczącego ewidencji odzieży ochronnej i roboczej oraz pościeli w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 11 z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji funkcjonowania oraz obsługi telewizji dozorowej w obiektach Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu".
Nr 12 z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku audytoryjnego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy".
Nr 13 z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku diagnostycznego patomorfologii przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy".
Nr 14 z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku dydaktycznego Wydziału Farmaceutycznego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy".
Nr 15 z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 12 Kanclerza UMK z dnia 14 grudnia 2007 r. dotyczącego ewidencji odzieży ochronnej i roboczej oraz pościeli w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 16 z dnia 18 września 2008 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 9 Kanclerza UMK z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie.
Nr 17 z dnia 25 listopada 2008 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 12 Kanclerza UMK z dnia 14 grudnia 2007 r. dotyczącego ewidencji odzieży ochronnej i roboczej, pościeli w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 18 z dnia 2 grudnia 2008 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 9 Kanclerza UMK z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie.
Nr 19 z dnia 2 grudnia 2008 r. dotyczące zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia Nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.
Nr 20 z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie tworzenia pola spisowego "Zakład Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej".
Nr 21 z dnia 29grudnia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Collegium Medicum w Bydgoszczy.
Nr 22 z dnia 29 grudnia 2008 r. dotyczące zmiany zarządzenia Nr 11 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji funkcjonowania oraz obsługi telewizji dozorowej w obiektach Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu".