Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Zarządzenia Kanclerza

Nr 1 z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie apteczek pierwszej pomocy używanych w obiektach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 2 z dnia 21 marca 2007 r. dotyczące zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia Nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.
Nr 3 z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie przekształcenia Działu Remontów i Inwestycji w Dział Remontów oraz Dział Inwestycji.
Nr 4 z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji bezpośrednio związanej z obsługa działalności podstawowej (wydziałowej).
Nr 5 z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa pracowników i studentów przebywających w obiektach Uniwersytetu zlokalizowanych na terenie miasta Torunia.
Nr 6 z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie.
Nr 7 z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 6 kanclerza Uniwersytetu z dnia 8 maja 2007 r. dotyczącego wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczen, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie.
Nr 8 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia pól spisowych w Administracji Uniwersytetu.
Nr 9 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad korzystania z myjni samochodowej w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 10 z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie tworzenia pola spisowego "Wydawnictwa Naukowego UMK".
Nr 11 z dnia 12 września 2007 r. w sprawie utworzenia w strukturze Administracji Uniwersytetu Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Niebieski Kocyk" w ramach Studenckiego Klubu Pracy Twórczej "Od Nowa".
Nr 12 z dnia 14 grudnia 2007 r. dotyczące ewidencji odzieży ochronnej i roboczej oraz pościeli w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 13 z dnia 18 grudnia 2007 r. dotyczące zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 11 Rektora UMK z dnia 26 lipca 2002 r. - "Instrukcja inwentaryzacyjna - wykaz pól spisowych".
Nr 14 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 29 Rektora UMK z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
Nr 15 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 10 Rektora UMK z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu.
Nr 16 z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie nr 7 Dyrektora Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej majątku trwałego dla jednostek administracji uczelnianej z późniejszymi zmianami.