Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Zarządzenia Kanclerza

Nr 1 z dnia 24 stycznia 2006 r. dotyczące zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia Nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.
Nr 2 z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie zakończenia likwidacji Działu Zbiorowego Żywienia.
Nr 3 z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie wysokości opłat za noclegi w Hotelu Uniwersyteckim przy ul. Szosa Chełmińska 83A w Toruniu.
Nr 4 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wysokości opłat za noclegi w Hotelu Uniwersyteckim przy ul. Szosa Chełmińska 83A w Toruniu.
Nr 5 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie odpłatności za usługi biblioteczne świadczone przez Bibliotekę Medyczną UMK.
Nr 6 z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie przesyłania drogą elektroniczną aktów prawnych wydawanych w Uniwersytecie.
Nr 7 z dnia 11 maja 2006 r. ustalające w 2006 r. wysokość stawek z tytułu najmu pomieszczeń w Uniwersytecie, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także określające wysokość opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego.
Nr 8 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie harmonogramu robót pomiarowych instalacji i urządzeń elektrycznych w UMK na lata 2006-2011.
Nr 9 z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa ppoż. na terenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Nr 10 z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie wody mineralnej dla pracowników UMK zatrudnionych przy pracach fizycznych.
Nr 11 z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie zasad ewidencjonowania oraz korzystania z biletów służbowych komunikacji miejskiej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 12 z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.
Nr 13 z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie w 2006 roku nagród dla pracowników Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu niebędących nauczycielami akademickimi.
Nr 14 z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy w obiektach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Nr 15 z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie utworzenia Sekcji Księgowości i Sekcji Księgowości Majątkowej i Materiałowej w Dziale Księgowości w administracji UMK.
Nr 16 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie.
Nr 17 z dnia 18 października 2006 r. w sprawie zabezpieczenia obiektów Uniwersytetu w czasie zimy.
Nr 18 z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku dydaktycznego przy ul. K. Kurpińskiego 5 w Bydgoszczy".
Nr 19 z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku dydaktycznego przy ul. Techników 3 w Bydgoszczy".
Nr 20 z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku dydaktycznego przy ul. Świętojańskiej 20 w Bydgoszczy".
Nr 21 z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku zakładów teoretycznych przy ul. M. Karłowicza 24 w Bydgoszczy".
Nr 22 z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku A dydaktyczno-administracyjnego (Prorektorat) przy ul. Jagiellońskiej 13 w Bydgoszczy".
Nr 23 z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku F dydaktyczno-administracyjnego przy ul. Jagiellońskiej 15 w Bydgoszczy".
Nr 24 z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Domu Studenckiego Nr 1 przy ul. Bartłomieja z Bydgoszczy 6 w Bydgoszczy".
Nr 25 z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku B - Domu Studenckiego Nr 2 przy ul. Jagiellońskiej 13 w Bydgoszczy".
Nr 26 z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku C - Katedry Biofizyki przy ul. Jagiellońskiej 13 w Bydgoszczy".
Nr 27 z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku dydaktycznego przy ul. Dębowej 3 w Bydgoszczy".
Nr 28 z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku dydaktycznego patomorfologii przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy".
Nr 29 z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku dydaktycznego przy ul. Sandomierskiej 16 w Bydgoszczy".