Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Zarządzenia Kanclerza

Nr 4 z dnia 7 października 2005 r. dotyczące zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 11 Rektora UMK z dnia 26 lipca 2002 r. - "Instrukcja Inwentaryzacyjna - wykaz pól spisowych".
Nr 5 z dnia 5 grudnia 2005 r. dotyczące zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia Nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym.