Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Zarządzenia Kanclerza

Nr 1 z dnia 1 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu pól spisowych dotyczących kampusu toruńskiego
Nr 2 z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 10 Kanclerza UMK z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie
Nr 3 z dnia 22 kwietnia 2014 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 21 Kanclerza UMK z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Collegium Medicum w Bydgoszczy
Nr 4 z dnia 7 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 1 Kanclerza Uniwersytetu z dnia 1 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu pól spisowych dotyczących kampusu toruńskiego
Nr 5 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 12 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie stawek godzinowych dla osób zatrudnionych w Auli UMK i Dziale Zbiorowego Żywienia przy organizacji imprez
Nr 6 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające załącznik do zarządzenia Nr 1 Kanclerza UMK z dnia 1 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu pól spisowych dotyczących kampusu toruńskiego
Nr 7 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 10 Kanclerza UMK z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaśniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie
Nr 8 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia pola spisowego dla Działu Szkoleń BHP w kampusie toruńskim
Nr 9 z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 10 Kanclerza UMK z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaœniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie.
Nr 10 z dnia 1 września 2014 r. zmieniające załącznik do zarządzenia Nr 1 Kanclerza UMK z dnia 1 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu pól spisowych dotyczących kampusu toruńskiego
Nr 11 z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 15 Kanclerza UMK z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji funkcjonowania oraz obsługi telewizji dozorowej w obiektach Collegium Medicum UMK”
Nr 12 z dnia 30 grudnia 2014 r. dotyczące zmiany zarządzenia nr 21 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania œrodkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Collegium Medicum w Bydgoszczy
Nr 13 z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 10 Kanclerza UMK z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości stawek z tytułu najmu pomieszczeń, lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów, a także wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne i za korzystanie z urządzeń nagłaœniających do tłumaczenia symultanicznego w Uniwersytecie.