Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Uchwały Senatu UMK

Nr 1 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Romualda Wódzkiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 2 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Adriany Szmidt-Jaworskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 3 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Renaty Gadzała-Kopciuch na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 4 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Zbigniewa Nerczuka na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 5 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Jerzego Boehlke na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 6 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Piotra Fiszedera na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 7 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Macieja Zastempowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 8 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie przyznania "Medalu za zasługi położone dla rozwoju Uczelni"
Nr 9 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie polityki osobowej oraz zasad i trybu zatrudniania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 10 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia godła i barw dla Wydziału Nauk o Ziemi
Nr 11 z dnia 22 stycznia 2013 r. Regulamin ochrony, nabywania i korzystania z Dóbr Intelektualnych i Projektów Racjonalizatorskich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 12 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Nr 13 z dnia 22 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 20 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
Nr 14 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Uniwersytetem Makerere
Nr 15 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Uniwersytetem w Nawarze
Nr 16 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Uniwersytetem w Lome
Nr 17 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Papieskim Uniwersytetem Laterańskim w Rzymie
Nr 18 z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie modernizacji obiektów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przy ul. Lwowskiej 1 w Toruniu
Nr 19 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Marii Kalinowskiej na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 20 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Leszka Meissnera na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 21 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie prof. dr. hab. Oleksandra Sokolova na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 22 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Arkadiusza Karwackiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 23 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych
Nr 24 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie "Medalu Komisji Edukacji Narodowej"
Nr 25 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wniosku o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nr 26 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 27 z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 28 z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 51 Senatu UMK z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na lata 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016
Nr 29 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Tomasza Kowalkowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 30 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Józefa Binnebesela na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 31 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie opinii o nadanie prof. dr. hab. Lechowi Górniewiczowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego
Nr 32 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wniosków o nagrody Ministra Zdrowia
Nr 33 z dnia 26 marca 2013 r. Regulamin Organizacyjny Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii
Nr 34 z dnia 26 marca 2013 r. Regulamin Uniwersyteckiego Centrum Sportowego
Nr 35 z dnia 26 marca 2013 r. Regulamin Organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 36 z dnia 26 marca 2013 r. Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej
Nr 37 z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 38 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia studiów na kierunku o nazwie "komparatystyka literacko-kulturowa" na Wydziale Filologicznym
Nr 39 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie prowadzenia studiów na kierunku o nazwie "bezpieczeństwo wewnętrzne" na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych
Nr 40 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia studiów na kierunku o nazwie "geoinformacja środowiskowa" na Wydziale Nauk o Ziemi
Nr 41 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia studiów na kierunku o nazwie "studia miejskie" na Wydziale Nauk o Ziemi
Nr 42 z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 50 Senatu UMK z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2013/2014
Nr 43 z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 51 Senatu UMK z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na lata 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016
Nr 44 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Nr 45 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Nr 46 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Narodowym Uniwersytetem Aerokosmicznym im. N. Żukowskiego "Charkowski Instytut Lotniczy" (Ukraina)
Nr 47 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Wernera Ulricha na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 48 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Andrzeja Sadurskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 49 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Dariusza Jana Smolińskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 50 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Zenona Kozieła na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 51 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Dariusza Sokołowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 52 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie prof. dr hab. Zygmuntowi Mackiewiczowi tytułu doktora honoris causa UMK
Nr 53 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2013/2014
Nr 54 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalania wysokości honorarium chronionego prawem autorskim w wynagrodzeniach pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 55 z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 56 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia studiów na kierunku o nazwie "Studia Bałtyckie" na Wydziale Nauk Historycznych
Nr 57 z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 50 Senatu UMK z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2013/2014
Nr 58 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Miasta Toruń nieruchomości zabudowanej położonej w Toruniu przy ul. Gagarina 1-1B, 3 stanowiącej własność UMK w zamian za otrzymanie przez Uniwersytet nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Okrężnej 15-15B stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń
Nr 59 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o dofinansowaniu z budżetu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy wkładu własnego
Nr 60 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Nr 61 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Bema 129-131 w Toruniu
Nr 62 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Piotra Targowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 63 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Sławomira Jóźwiaka na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 64 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Wojciecha Wysoty na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 65 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania ks. bpa prof. dr. hab. Zbigniewa Kiernikowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 66 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Bogumiły Pręgowskiej na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 67 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Katarzyny Hrynkiewicz na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 68 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie odnowienia doktoratu prof. dr. hab. Jackowi Staszewskiemu
Nr 69 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie odnowienia doktoratu prof. dr. hab. Mieczysławowi Wojciechowskiemu
Nr 70 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie odnowienia doktoratu prof. dr. hab. Wojciechowi Wrzesińskiemu
Nr 71 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu za 2012 rok
Nr 72 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres 1.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Nr 73 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego na 2013 rok Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Nr 74 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres 1.01.2012 - 31.12.2012 Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Nr 75 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego na 2013 rok Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Nr 76 z dnia 21 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 50 Senatu UMK z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2013/2014
Nr 77 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2014/2015
Nr 78 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Nr 79 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Szpitalowi Uniwersyteckiemu nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy majątku ruchomego kupionego w trakcie realizacji inwestycji pn. "Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy"
Nr 80 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Stanisława Kowalczyka na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 81 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Tomasza Grzybowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 82 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Danuty Dziawgo na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 83 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Krzysztofa Leksowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 84 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Jana Romualda Olędzkiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 85 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Aleksandry Szydłowskiej-Czerniak na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 86 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Marka Nasieniewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 87 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Rafała Haffera na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 88 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Agaty Sudolskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 89 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Danuty Karnowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 90 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Andrzeja Borcza na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 91 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Jarosława Rogóża na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 92 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Zygmuntowi Mackiewiczowi
Nr 93 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybu wyboru kandydatów do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nr 94 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na 2013 rok
Nr 95 z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 47 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych
Nr 96 z dnia 18 czerwca 2013 r. Regulamin studiów podyplomowych
Nr 97 z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 120 Senatu UMK z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. Dydaktyki i Efektów Kształcenia Uniwersytetu na kadencję 2012-2016
Nr 98 z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 53 Senatu UMK z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2013/2014
Nr 99 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o dofinansowaniu z budżetu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy wkładu własnego
Nr 100 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o dofinansowaniu z budżetu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy wkładu własnego
Nr 101 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Szpitalowi Uniwersyteckiemu nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy majątku ruchomego kupionego w trakcie realizacji inwestycji pn. "Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy"
Nr 102 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Nr 103 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej z Litewskim Centrum Badań Społecznych (Litwa)
Nr 104 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Uniwersytetem Innowacyjnych Technologii (Kazachstan)
Nr 105 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Kazachskim Uniwersytetem Narodowym im. Al-Farabi (Kazachstan)
Nr 106 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z The Global Frontier Center for Human-Level Machine Learning (Korea)
Nr 107 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Marka Jakubowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 108 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Piotra Dowbora na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 109 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Leszka Słomińskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 110 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Tadeusza Kufla na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 111 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Aliny Sionkowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 112 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Yuriya Tomilova na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 113 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Jerzego Naworskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat.
Nr 114 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Dariusza Borowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat.
Nr 115 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat.
Nr 116 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Dariusza Borowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat.
Nr 117 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Piotra Będkowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat.
Nr 118 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Andrzeja Kałuckiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat.
Nr 119 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Nr 120 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie przyznania tytułów: najlepszego absolwenta, najlepszego studenta oraz najlepszego studenta-sportowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rok akademicki 2012/2013
Nr 121 z dnia 24 września 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 95 Senatu UMK z dnia 20 grudnia 2011 r. zawierającą wytyczne dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia oraz programy i plany studiów wyższych.
Nr 122 z dnia 24 września 2013 r. zmieniająca uchwałę nr 47 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych
Nr 123 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wytycznych tworzenia planów i programów studiów doktoranckich
Nr 124 z dnia 24 września 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 36 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 125 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie likwidacji studiów
Nr 126 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zasad pobierania opłat na studiach podyplomowych i kursach dokształcających
Nr 127 z dnia 24 września 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 120 Senatu UMK z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. Dydaktyki i Efektów Kształcenia Uniwersytetu na kadencję 2012-2016
Nr 128 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Nr 129 z dnia 24 września 2013 r. uchylająca uchwałę nr 78 Senatu UMK z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Nr 130 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Miasta Toruń nieruchomości zabudowanej położonej w Toruniu przy ul. Gagarina 1A i 1B, stanowiącej własność UMK w zamian za otrzymanie przez Uniwersytet nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Szosa Okrężna 15-15B stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń
Nr 131 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie Gminie Miasta Toruń nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. ks. J. Popiełuszki 1A w Toruniu
Nr 132 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Krystyny Szafraniec na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 133 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Lecha Zielińskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 134 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do rady nadzorczej spółki "Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy - ,,Polskie Radio Pomorza i Kujaw Spółka Akcyjna" spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 135 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 136 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu w latach 2013-2015
Nr 137 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Barbary Zegarskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 138 z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę nr 33 Senatu UMK z dnia 26 marca 2013 r. - Regulamin Organizacyjny Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii
Nr 139 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Krzysztofa Rubachy na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 140 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu na 2013 r.
Nr 141 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Nr 142 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki celowej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 143 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Uniwersytetem w Edynburgu (Szkocja)