Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Uchwały Senatu UMK

Nr 1 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Haliny Kaczmarek na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 2 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Grażyny Malukiewicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 3 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Waldemara Rozynkowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 4 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Marcina Ziółkowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 5 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Marka Basiula na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 6 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Elżbiety Jabłońskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 7 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyznania prof. dr. hab. Janowi Kopcewiczowi szczególnego wyróżnienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Convallaria Copernicana.
Nr 8 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyznania medali "Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni".
Nr 9 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie odznaczeń państwowych.
Nr 10 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie "Medalu Komisji Edukacji Narodowej".
Nr 11 z dnia 25 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę nr 43 Senatu UMK z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2011/2012.
Nr 12 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 29 Senatu UMK z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie utworzenia studiów międzykierunkowych o nazwie "matematyka i ekonomia".
Nr 13 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Grażyny Gzelli na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 14 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania ks. dr. hab. Dariusza Zagórskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 15 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie uzupełnienia składu Kapituły szczególnego wyróżnienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Convallaria Copernicana.
Nr 16 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego pn.: Budowa Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK w Toruniu.
Nr 17 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Małgorzaty Tafil-Klawe na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 18 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania ks. prof. dr. hab. Ireneusza Werbińskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 19 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Jacka Tylickiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 20 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Nr 21 z dnia 22 marca 2011 r. dotycząca zmiany uchwały nr 47 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
Nr 22 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 28 Senatu UMK z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów międzykierunkowych o nazwie "europeistyka z filologią włoską".
Nr 23 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2011 rok Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.
Nr 24 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2011 rok Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.
Nr 25 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
Nr 26 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.
Nr 27 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu.
Nr 28 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości zabudowanej przy ul. Podmurnej 74 (Baszta) w Toruniu.
Nr 29 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Haliny Robótki na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 30 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Krzysztofa Goździewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 31 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Tomasza Drewy na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 32 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przyznania Biskupowi Toruńskiemu ks. dr. Andrzejowi Suskiemu szczególnego wyróżnienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Convallaria Copernicana.
Nr 33 z dnia 19 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę nr 43 Senatu UMK z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2011/2012.
Nr 34 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Matematyczno-Przyrodnicze.
Nr 35 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Ramowego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Matematyczno-Przyrodniczych
Nr 36 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Matematyczno-Przyrodniczych.
Nr 37 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu za 2010 rok.
Nr 38 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na 2011 rok.
Nr 39 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres 1.01.2010-31.12.2010 Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.
Nr 40 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Mariusza Dubiela na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 41 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr. hab. Tomaszowi Szlendakowi na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 42 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Anny Jakubowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 43 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Przemysława Nehringa na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 44 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie opinii o nadanie prof. Michaelowi G. Müllerowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.
Nr 45 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2012/2013.
Nr 46 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2012/2013.
Nr 47 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "wojskoznawstwo" na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 48 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
Nr 49 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.
Nr 50 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres 1.01.2010 r. - 31.12.2010 r. Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.
Nr 51 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do ustanowienia hipotek na nieruchomościach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zlokalizowanych w Bydgoszczy, na zabezpieczenie wierzytelności Agencji Rozwoju Przemysłu Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wynikających z umowy pożyczki, która ma zostać zawarta ze Szpitalem Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
Nr 52 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Nr 53 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Andrzeja Nowickiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 54 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Romana Rudnickiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 55 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Romana Ciuryło na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 56 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Aleksandra Zaigrajewa na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 57 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Tomasza Kempy na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 58 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Janusza Krawczyka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 59 z dnia 21 czerwca 2011 r. Strategia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na lata 2011-2020
Nr 60 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Kodeksu "Dobre Praktyki w Szkołach Wyższych"
Nr 61 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nauki Uniwersytetu
Nr 62 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Kurpińskiego 5 w Bydgoszczy
Nr 63 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Wojciecha Chudziaka na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 64 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Macieja Wojtkowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 65 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Mirosława Bochenka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 66 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Anny Drążkowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 67 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Mirosława Golona na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 68 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr hab. Tomasza Justyńskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 69 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie prof. dr hab. Andrzejowi Bogusławskiemu tytułu doktora honoris causa UMK
Nr 70 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie przyznania tytułów: najlepszego absolwenta, najlepszego studenta oraz najlepszego studenta-sportowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rok akademicki 2010/2011
Nr 71 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej spośród nauczycieli akademickich UMK
Nr 72 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Restrukturyzacji i Kierunków Strategii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
Nr 73 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki łącznej na nieruchomościach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zlokalizowanych w Bydgoszczy oraz na poddanie się egzekucji z nieruchomości w celu zabezpieczenia wierzytelności Agencji Rozwoju Przemysłu Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wynikających z umowy pożyczki, która zostanie zawarta ze Szpitalem Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
Nr 74 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Nr 75 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do ustanowienia hipoteki na nieruchomości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zlokalizowanej w Bydgoszczy, na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z umowy kredytu która ma zostać zawarta z wybranym bankiem
Nr 76 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie odwołania Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu
Nr 77 z dnia 26 września 2011 r. zmieniająca uchwałę nr 15 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie Regulaminu nagród rektora UMK dla nauczycieli akademickich
Nr 78 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 29 Senatu UMK z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie utworzenia studiów międzykierunkowych o nazwie "matematyka i ekonomia"
Nr 79 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie Fundacji Aleksandra Jabłońskiego gruntu stanowiącego własność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 80 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)
Nr 81 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Władysława Sinkiewicza na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 82 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie (zbycie) Komunalnemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Bydgoszczy węzła cieplnego w budynku Collegium Medicum w Bydgoszczy
Nr 83 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy badawczej i edukacyjnej z firmą Equens SE z siedzibą w Utrechcie (Holandia)
Nr 84 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Statutu UMK
Nr 85 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie trybu wyboru Komisji Wyborczej Uniwersytetu na kadencję 2012-2016
Nr 86 z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę nr 45 Senatu UMK z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2012/2013
Nr 87 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Miasta Toruń w nieodpłatne i na czas nieoznaczony użytkowanie gruntu położonego w Toruniu przy ul. Gagarina, ul. Szosa Okrężna i ul. Wileńskiej stanowiących własność UMK pod budowę linii tramwajowej oraz pętli Bielany
Nr 88 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu a Beijing Golden Orient International Educational & Cultural Exchange Center of Training Center of State Committee for Development & Reform
Nr 89 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Nr 90 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Andrzeja Nienartowicza na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 91 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Romana Buczkowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 92 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Mirosława Wełniaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 93 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Iwony Rzepnikowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 94 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Boudewijna Roukemy na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 95 z dnia 20 grudnia 2011 r. zawierająca wytyczne dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia oraz programy i plany studiów wyższych
Nr 96 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu na 2011 rok
Nr 97 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Nr 98 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej Uniwersytetu na kadencję 2012-2016
Nr 99 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. Efektów Kształcenia Uniwersytetu do końca kadencji 2008-2012
Nr 100 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmian uchwał Senatu UMK dotyczących składów osobowych komisji senackich do końca kadencji 2008-2012