Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Uchwały Senatu UMK

Nr 1 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Eweliny Jutrzyny na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat.
Nr 2 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Justyny Maliszewskiej-Nienartowicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat.
Nr 3 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania o. dr. hab. Mieczysława Paczkowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat.
Nr 4 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie przyznania medali "Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni".
Nr 5 z dnia 26 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr 49 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2010/2011.
Nr 6 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu na 2009 rok.
Nr 7 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zmian uchwał Senatu UMK dotyczących składów osobowych komisji senackich do końca kadencji 2008-2012.
Nr 8 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowej i dydaktycznej z Wyższą Szkołą Filologii Hebrajskiej w Toruniu.
Nr 9 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie nadania nowoodkrytemu pierwiastkowi nazwy "Copernicium".
Nr 10 z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie planu likwidacji Instytutu Polskiego w Sofii.
Nr 11 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie nadania imienia Profesora Jana Domaniewskiego auli Collegium Medicum w Bydgoszczy.
Nr 12 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie nadania imienia Profesora Bogdana Romańskiego sali posiedzeń Collegium Medicum w Bydgoszczy.
Nr 13 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie odznaczeń państwowych.
Nr 14 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Medali Komisji Edukacji Narodowej.
Nr 15 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nagrody Ministra Zdrowia.
Nr 16 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Statutu UMK.
Nr 17 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "bezpieczeństwo wewnętrzne" na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych.
Nr 18 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Wojciecha Hagnera na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat.
Nr 19 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Hanny Kostyło na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat.
Nr 20 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie opinii o odnowienie dyplomu doktorskiego prof. dr. hab. Henrykowi Samsonowiczowi na Uniwersytecie Warszawskim.
Nr 21 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie odnowienia dyplomu doktorskiego prof. dr. Stefanowi Sawickiemu.
Nr 22 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 23 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
Nr 24 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr. hab. Piotrowi Petrykowskiemu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 25 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Jarosława Dumanowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 26 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Katarzyny Pawlak-Osińskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 27 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Elżbiety Pileckiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 28 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Tomasza de Rosseta na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 29 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. Peterowi Normanowi Wilkinsonowi.
Nr 30 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu za 2009 rok.
Nr 31 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2009 roku.
Nr 32 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedur zmierzających do sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu.
Nr 33 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia spółki z o.o. pod nazwą Centrum Transferu Technologii Copernicus z siedzibą w Toruniu
Nr 34 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego pn.: Multimedialne Centrum e-Edukacji i Wspierania Kształcenia Osób Niepełnosprawnych UMK w Toruniu.
Nr 35 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr hab. Violetcie Konarskiej-Wrzosek na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 36 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Sebastiana Maćkowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 37 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Tomasza Biernata na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 38 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym na stanowisko wykładowcy nauczycielem akademickim mgr Edytą Klajbor-Słupek.
Nr 39 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym na stanowisko wykładowcy nauczycielem akademickim mgr Ewą Cierpikowską
Nr 40 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej powołania kustosza dyplomowanego - dr. Krzysztofa Nierzwickiego na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej
Nr 41 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na 2010 rok.
Nr 42 z dnia 25 maja 2010 r. dotycząca zmiany uchwały nr 47 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
Nr 43 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2011/2012.
Nr 44 z dnia 25 maja 2010 r. o zmianie uchwały Nr 25 Senatu UMK z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich.
Nr 45 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2011/2012.
Nr 46 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie utworzenia studiów międzykierunkowych o nazwie "administracja i zarządzanie".
Nr 47 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie powołania przedstawicieli do Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
Nr 48 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Jarosława Buszki na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 49 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Danieli Szymańskiej na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 50 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Michała Klimeckiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 51 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. art. rzeźb. Joanny Bebarskiej na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 52 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr hab. Jackowi Knopkowi na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 53 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Elżbiety Szulc na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 54 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie opinii o nadanie Rudolphowi Giulianiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego
Nr 55 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 marca 2010 roku
Nr 56 z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr 50 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013
Nr 57 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
Nr 58 z dnia 22 czerwca 2010 r. dotycząca zmiany uchwały nr 47 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych
Nr 59 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu na 2010 rok
Nr 60 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Termomodernizacja obiektów CM UMK poprawą efektywności wykorzystania energii" oraz przyjęcia środków z Funduszu Spójności
Nr 61 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego pn.: Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu
Nr 62 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres 1.01. - 31.12.2009 r. Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
Nr 63 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 1.01.2009 - 31.12.2009 Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Nr 64 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania "Medalu za zasługi położone dla rozwoju Uczelni", trybu występowania z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz medali i odznak resortowych
Nr 65 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Podmurnej 9-11 w Toruniu
Nr 66 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Podmurnej 74 w Toruniu
Nr 67 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy edukacyjnej dotyczącej kształcenia e-learningowego z Cisco Systems Inc. w Kalifornii (USA)
Nr 68 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Władysławy Szulakiewicz na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 69 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Ralpha Schattkowsky'ego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 70 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr. hab. Tadeuszowi Kuflowi na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 71 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr hab. Ewie Siemińskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 72 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Anny Kościołek na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 73 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Piotra Grochmalskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 74 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie opinii o nadanie prof. dr hab. Stanisławowi Waltosiowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego
Nr 75 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie przyznania tytułów: najlepszego absolwenta, najlepszego studenta oraz najlepszego studenta-sportowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rok akademicki 2009/2010
Nr 76 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2010 rok Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Nr 77 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2010 rok Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Nr 78 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zmiany w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Nr 79 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Nr 80 z dnia 21 września 2010 r. dotycząca zmiany uchwały nr 47 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych
Nr 81 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 46 Senatu UMK w Toruniu z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie utworzenia studiów międzykierunkowych o nazwie "administracja i zarządzanie".
Nr 82 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
Nr 83 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej utworzenia konsorcjum z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu
Nr 84 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie używania sztandaru i godła Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 85 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie przyznawania Medalu im. Juliusza Pawła Schaudera
Nr 86 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Fosa Staromiejska 1A w Toruniu
Nr 87 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Fredry 6/8 w Toruniu
Nr 88 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Jolanty Żelaznej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 89 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Andrzeja Gacy na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 90 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmiany Statutu UMK
Nr 91 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmian uchwał Senatu UMK dotyczących składów osobowych komisji senackich do końca kadencji 2008-2012
Nr 92 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu za lata 2010-2012
Nr 93 z dnia 26 października 2010 r. dotycząca zmiany uchwały nr 47 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych
Nr 94 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów UMK z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutem Uniwersytetu
Nr 95 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zgłoszenia kandydata do rady nadzorczej spółki "Telewizja Polska - Spółka Akcyjna w Warszawie" spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 96 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zgłoszenia kandydata do rady nadzorczej spółki "Polskie Radio - Spółka Akcyjna w Warszawie" spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 97 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zgłoszenia kandydata do rady nadzorczej Rozgłośni Regionalnej Polskiego Radia w Bydgoszczy spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 98 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego pn.: Budowa Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu
Nr 99 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie planu ograniczenia środków finansowych na lecznictwo szpitalne w 2011 r.
Nr 100 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Cezarego Popławskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 101 z dnia 30 listopada 2010 r. o odmowie zatwierdzenia zarządzenia Rektora UMK w sprawie przekształcenia Instytutu Historii i Archiwistyki w Instytut Historii oraz Instytut Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją na Wydziale Nauk Historycznych
Nr 102 z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Chandry S. Pareeka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 103 z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Ireneusza Grabowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 104 z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Waldemara Chorążyczewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 105 z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Marioli Piłatowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 106 z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu na 2010 rok.
Nr 107 z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr 47 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
Nr 108 z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
Nr 109 z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nadanie Wydziałowi Nauk Historycznych uprawnień do prowadzenia kierunku studiów "wojskoznawstwo" od roku akademickiego 2011/2012.