Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Uchwały Senatu UMK

Nr 1 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Jadwigi Lal-Jadziak na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 2 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Ewy Kity na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 3 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Janusza Michalaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 4 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie opinii o nadanie ks. abp. prof. dr. hab. Henrykowi Muszyńskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Nr 5 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie przyznania medali "Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni".
Nr 6 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej Uniwersytetu na kadencję 2008-2012.
Nr 7 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "dziennikarstwo i komunikacja społeczna" na Wydziale Humanistycznym.
Nr 8 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zapewnienia ochrony nocnego nieba przed zakłóceniami radiowymi i sztucznym oświetleniem dla Centrum Astronomii UMK w Piwnicach.
Nr 9 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie poparcia stanowiska Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie najważniejszych problemów szkolnictwa wyższego w Polsce.
Nr 10 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Józefa Binnebesela na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 11 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie opinii o nadanie dr. Eckartowi Hienowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.
Nr 12 z dnia 26 lutego 2008 r. dotycząca zmiany uchwały Nr 114 Senatu UMK z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
Nr 13 z dnia 26 lutego 2008 r. Regulamin Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 14 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia makrokierunku studiów "materiały współczesnych technologii".
Nr 15 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "położnictwo" na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz określenia zasad rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia (pomostowe) na tym kierunku w roku akademickim 2008/2009.
Nr 16 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zadania zleconego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego polegającego na zorganizowaniu Szkoły Letniej Języka Polskiego i Kultury Polskiej "Między tradycją a współczesnością" dla studentów lektoratów i polonistyk w zagranicznych ośrodkach akademickich.
Nr 17 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Uniwersytet darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, położonej przy ul. Sandomierskiej 16 w Bydgoszczy.
Nr 18 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Uniwersytet darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, położonej przy ul. Łukasiewicza 1 w Bydgoszczy.
Nr 19 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Waldemara Placka na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 20 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr hab. Zenonowi Grabarczykowi na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 21 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr hab. Andrzejowi Sokali na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 22 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Stanisława Kotera na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 23 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Jacka Błeszyńskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 24 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie prof. dr hab. Mieczysławowi Jarońcowi tytułu doktora honoris causa UMK.
Nr 25 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń.
Nr 26 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nagrody Ministra Zdrowia.
Nr 27 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej wyboru trzeciego prodziekana na Wydziale Chemii.
Nr 28 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej wyboru trzeciego prodziekana na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 29 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie utworzenia studiów międzykierunkowych o nazwie "matematyka i ekonomia".
Nr 30 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Uniwersytet darowizny zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego, będących w nieodpłatnym użytkowaniu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, położonych przy ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy.
Nr 31 z dnia 18 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Uniwersyteckiego Centrum Technologii Sieciowych, Uniwersyteckiego Centrum Komputeryzacji, Środowiskowego Laboratorium Systemów Wieloprocesowych i Działu Komputeryzacji Administracji w UCZELNIANE CENTRUM INFORMATYCZNE UMK oraz Regulamin Uczelnianego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Nr 32 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr hab. Marka Zarębskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 33 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr hab. inż. Marka Zielińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 34 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr hab. Sławomira Wyszomirskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 35 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr hab. Leszka Żylińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 36 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania ks. bp. dr hab. Zbigniewa Kiernikowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 37 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Yuriya Tomilova na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 38 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2009/2010.
Nr 39 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 40 z dnia 29 kwietnia 2008 r. Statut Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy.
Nr 41 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej wyboru trzeciego prodziekana na Wydziale Nauk Pedagogicznych.
Nr 42 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej z Omskim Państwowym Uniwersytetem im. Fiodora Michajłowicza Dostojewskiego w Omsku w Federacji Rosyjskiej.
Nr 43 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej z Omskim Państwowym Uniwersytetem Rolniczym w Omsku w Federacji Rosyjskiej.
Nr 44 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Elżbiety Bednarskiej na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 45 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Andrzeja Raczyńskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 46 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Wojciecha Kryszewskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 47 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Krzysztofa Mikulskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 48 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Jana Maćkowiaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 49 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Aleksandra Madydy na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 50 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Krzysztofa Leksowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 51 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu za 2007 rok.
Nr 52 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu na 2008 rok.
Nr 53 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej wyboru trzeciego prodziekana na Wydziale Farmaceutycznym.
Nr 54 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej wyboru trzeciego prodziekana na Wydziale Lekarskim.
Nr 55 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej wyboru trzeciego prodziekana na Wydziale Matematyki i Informatyki.
Nr 56 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej wyboru trzeciego prodziekana na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
Nr 57 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej wyboru trzeciego prodziekana na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
Nr 58 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej wyboru trzeciego prodziekana na Wydziale Prawa i Administracji.
Nr 59 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu koordynacji działań szpitali uniwersyteckich.
Nr 60 z dnia 27 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr 16 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie Regulaminu nagród i wyróżnień rektora UMK dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Nr 61 z dnia 27 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr 112 Senatu UMK z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2008/2009.
Nr 62 z dnia 27 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr 38 Senatu UMK z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2009/2010.
Nr 63 z dnia 27 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr 35 Senatu UMK z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010.
Nr 64 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej projektów zgłaszanych w konkursie "Kierunki zamawiane, kursy wyrównawcze oraz programy stypendialne" ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki. Narodowa Strategia Spójności".
Nr 65 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie powołania przedstawicieli do Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy.
Nr 66 z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie projektu założeń reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego.
Nr 67 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Janusza Tondela na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 68 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Zbigniewa Bartuziego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 69 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. art. mal. Witolda Chmielewskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 70 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Adama Dobaczewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 71 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Krzysztofa Frączka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 72 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Elżbiety Alabrudzińskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 73 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Wiesławy Kwiatkowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 74 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Ewy Bagińskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 75 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Zbigniewa Naworskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 76 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania ks. dr. hab. Zdzisława Pawłowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 77 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu na 2008 rok.
Nr 78 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie budowy Centrum Optyki Kwantowej UMK w Toruniu.
Nr 79 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie budowy Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu.
Nr 80 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie budowy Multimedialnego Centrum e-Edukacji i Wspierania kształcenia Osób Niepełnosprawnych.
Nr 81 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie budowy sali widowiskowej Klubu Studenckiego "Od Nowa".
Nr 82 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie budowy Toruńskiego Centrum Konserwacji Zabytków.
Nr 83 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego.
Nr 84 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie modernizacji Biblioteki Uniwersyteckiej.
Nr 85 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie modernizacji małej architektury na Osiedlu Bielany - etap II.
Nr 86 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie pozyskania dodatkowej bazy klinicznej dla wydziałów Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 87 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Szpitala Uniwersyteckiego im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.
Nr 88 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Nr 89 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.
Nr 90 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "informatyka stosowana" na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.
Nr 91 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Jerzego W. Wiśniewskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 92 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. art. graf. Mirosława Pawłowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 93 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Stefana Kruszewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 94 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Jana Styczyńskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 95 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie opinii o nadanie prof. Czesławowi Olechowi tytułu doktora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej.
Nr 96 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie przedstawienia dwóch kandydatów do komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego na lata 2009-2012
Nr 97 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu na kadencję 2008-2012.
Nr 98 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej Uniwersytetu na kadencję 2008-2012.
Nr 99 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu na kadencję 2008-2012.
Nr 100 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie przyznania tytułów: najlepszego absolwenta, najlepszego studenta oraz najlepszego studenta-sportowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rok akademicki 2007/2008.
Nr 101 z dnia 23 września 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr 15 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie Regulaminu nagród rektora UMK dla nauczycieli akademickich.
Nr 102 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego pn.: Budowa Collegium Humanisticum UMK w Toruniu.
Nr 103 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie zwiększenia dodatku funkcyjnego dla rektora.
Nr 104 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Grzegorza Karwasza na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 105 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Wojciecha Polaka na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 106 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Józefa Stawickiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 107 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Andrzeja Jamiołkowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 108 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr hab. Grażynie Halkiewicz-Sojak na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 109 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia mianowania dr. hab. Włodzimierzowi Zientarze na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 110 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Aliny Sionkowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 111 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2008-2012.
Nr 112 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej Uniwersytetu na kadencję 2008-2012.
Nr 113 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej Uniwersytetu na kadencję 2008-2012.
Nr 114 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów na kadencję 2008-2012.
Nr 115 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów na kadencję 2008-2012.
Nr 116 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów na kadencję 2008-2012.
Nr 117 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów na kadencję 2008-2012.
Nr 118 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Dydaktycznej Uniwersytetu na kadencję 2008-2012.
Nr 119 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Prawnej Uniwersytetu na kadencję 2008-2012.
Nr 120 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie składu Kapituły szczególnego wyróżnienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Convallaria Copernicana.
Nr 121 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie sytuacji materialnej pracowników publicznych szkół wyższych w Polsce.
Nr 122 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie sytuacji materialnej pracowników publicznych szkół wyższych w Polsce.
Nr 123 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Ludwika Stommy na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 124 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa UMK prof. dr. hab. Mieczysławowi Jarońcowi.
Nr 125 z dnia 25 listopada 2008 r. dotycząca opinii w sprawie zatrudnienia dr. Pawła Modrzyńskiego na stanowisku Kanclerza UMK.
Nr 126 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie przyznania Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej medalu "Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni".
Nr 127 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "praca socjalna" na Wydziale Nauk Pedagogicznych.
Nr 128 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "nauki o rodzinie" na Wydziale Teologicznym oraz określenia zasad rekrutacji na ten kierunek w roku akademickim 2009/2010.
Nr 129 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nadanie Wydziałowi Humanistycznemu uprawnień do prowadzenia kierunku studiów "kognitywistyka" od roku akademickiego 2009/2010.
Nr 130 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Uniwersytet mieszkań zakładowych, położonych przy ul. Osiedlowej 3 w Bydgoszczy.
Nr 131 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu na 2008 rok.
Nr 132 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Szpitalowi Uniwersyteckiemu im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy majątku ruchomego zakupionego w trakcie realizacji inwestycji pn. "Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Modernizacji Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy".
Nr 133 z dnia 16 grudnia 2008 r. dotycząca zmiany uchwały Nr 88 Senatu UMK z dnia 28 listopada 2006 r. Regulamin Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania.
Nr 134 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.