Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Uchwały Senatu UMK

Nr 1 z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania ks. prof. dr. hab. Czesława Rychlickiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 2 z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Jana Wasilewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 3 z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie przyznania prof. dr. Marianowi Kryszewskiemu szczególnego wyróżnienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Convallaria Copernicana.
Nr 4 z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie przyznania medali "Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni".
Nr 5 z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Marka Kalinowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na stałe.
Nr 6 z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Wiesława Mossakowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 7 z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania ks. dr. hab. Jana Perszona na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 8 z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania adiunkta II0 art. graf. Wiesława Smużnego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 9 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Wiesława Kozaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 10 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Marii Stankiewicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 11 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Danuty Künstler-Langner na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 12 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Mirosława Bylickiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 13 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Piotra Targowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 14 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń.
Nr 15 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie "Medalu Komisji Edukacji Narodowej".
Nr 16 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej przy ulicy Szosa Bydgoska 40-62 w Toruniu.
Nr 17 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania adiunkta II0 art. graf. Iwony Langowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 18 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Krzysztofa Obremskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 19 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Krystyny Szafraniec na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 20 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Jerzego Borejszy na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 21 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uniwersytetu za 2003 rok.
Nr 22 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Uniwersytetu na 2004 rok.
Nr 23 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2004/2005.
Nr 24 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Karola Boromeusza Janowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 25 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Włodzimierza Tyburskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 26 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Mirosława Haffera na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 27 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Michała Klimeckiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 28 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania adiunkta II°art. mal. Waldemara Woźniaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 29 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania ks. dr. hab. Zdzisława Pawlaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 30 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu wstępnego na I rok studiów w roku akademickim 2005/2006.
Nr 31 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie podpisania umowy o współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej z Uniwersytetem Wileńskim.
Nr 32 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa UMK Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.
Nr 33 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Marka Szulakiewicza na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 34 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Jacka Wijaczki na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 35 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Witolda Wojdyły na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 36 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Andrzeja Zybertowicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 37 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Ireneusza Mikołajczyka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 38 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Jacka Bartyzela na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 39 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Jarosława Porazińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 40 z dnia 22 czerwca 2004 r. o zmianie uchwały Nr 9 Senatu UMK z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zasad współdziałania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z wyższymi szkołami niepublicznymi.
Nr 41 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Sławomira Goneta na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 42 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Danieli Szymańskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 43 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Stefana Grzybowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 44 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. art. fot. Wojciecha Bruszewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na stałe.
Nr 45 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Mirosławy Buchholtz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 46 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Viary Maldjievej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 47 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Alfreda Lutrzykowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 48 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Kazimierza Łastawskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na stałe.
Nr 49 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Marii Grażyny Pasztor na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 50 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania ks. dr. hab. Mirosława Mroza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 51 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku Uniwersytetu Wrocławskiego o nadanie prof. dr hab. Bohdanowi Paczyńskiemu z Uniwersytetu Princeton (USA) tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.
Nr 52 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie przyznania tytułów: najlepszego studenta, najlepszego studenta-sportowca oraz najlepszego absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za rok akademicki 2003/2004.
Nr 53 z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Adama Jakubowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 54 z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Dariusza Jarosza na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 55 z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. art. graf. Leszka Kiljańskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 56 z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Urszuli Żegleń na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 57 z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie Panu Tomasowi Venclovie tytułu doktora honoris causa UMK.
Nr 58 z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Nr 59 z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie wyboru kandydatów do Państwowej Komisji Akredytacyjnej spośród nauczycieli akademickich.
Nr 60 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie powołania w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu COLLEGIUM MEDICUM im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
Nr 61 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Włodzimierza Jaskólskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 62 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Jarosława Zaremby na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 63 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Leszka Meissnera na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 64 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Ewy Głowackiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 65 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania ad. IIº art. mal. Kazimierza Rocheckiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 66 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia ponad limit określony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu dla UMK (bez Collegium Medicum) na 2004 r.
Nr 67 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni (bez Collegium Medicum) na 2004 r.
Nr 68 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Nr 69 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie trybu wyboru Komisji Wyborczej Uniwersytetu na kadencję 2005-2008.