Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Uchwały Senatu UMK

Nr 1 z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Andrzeja Radzimińskiego na stanowisko profesora zwyczajnego
Nr 2 z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania ks. bp. dr. hab. Zbigniewa Kiernikowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 3 z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Andrzeja Kusa na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony
Nr 4 z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Marka Polasika na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 5 z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania art. graf. Bogumiły Pręgowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 6 z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie przyznania medali "Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni"
Nr 7 z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie ustanowienia i trybu przyznawania szczególnego wyróżnienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Convallaria Copernicana
Nr 8 z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w użytkowanie nieruchomości zabudowanej po Narodowym Banku Polskim, położonej przy Placu Rapackiego 1 w Toruniu
Nr 9 z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie protestu dotyczącego zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
Nr 10 z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Lecha Morawskiego na stanowisko profesora zwyczajnego
Nr 11 z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. art. rzeźb. Joanny Bebarskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony
Nr 12 z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Jarosława Rolewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 13 z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Andrzeja Sokali na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 14 z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
Nr 15 z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie nazwy budynku Uniwersytetu przy Placu Rapackiego 1 w Toruniu
Nr 16 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Wiesława Nowaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 17 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Zygmunta Pogorzałego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 18 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Władysławy Szulakiewicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 19 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Sławomira Wyszomirskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 20 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Marka Zarębskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 21 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Marka Zielińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 22 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Leszka Żylińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 23 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Uniwersytetu na 2003 rok
Nr 24 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu UMK z dnia 31 maja 1994 r. dotyczącej zasad obliczania godzin dydaktycznych, rodzajów zajęć rozliczanych w ramach pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich, wymiaru pensum i warunków jego obliczania oraz obciążeń dydaktycznych dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi (jednolity tekst, B. Pr. Nr 9, poz. 158 z 31 grudnia 2001 r.)
Nr 25 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń
Nr 26 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie "Medalu Komisji Edukacji Narodowej"
Nr 27 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Emilii Denkiewicz-Szczepaniak na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 28 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Wiesława Sieradzana na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 29 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uniwersytetu w roku 2002
Nr 30 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie wniosku do Rady Miasta Torunia o nadanie Ojcu Władysławowi Wołoszynowi, SJ tytułu Honorowego Obywatela Miasta Torunia
Nr 31 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie Regulaminu studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 32 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących "Gimnazjum i Liceum Akademickie"
Nr 33 z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Jana Andrzeja Ciołkosza na stanowisko profesora zwyczajnego
Nr 34 z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Andrzeja Wojtowicza na stanowisko profesora zwyczajnego
Nr 35 z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Janusza Krause na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 36 z dnia 27 maja 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr 79 Senatu UMK z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie: zasad, trybu i zakresu egzaminów wstępnych na studia w roku akademickim 2003/2004, zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad wojewódzkich i regionalnych oraz konkursów przedmiotowych na lata 2003/2004 - 2005/2006, uprawnień absolwentów zespołu szkół ogólnokształcących "Gimnazjum i Liceum Akademickie" w roku 2003/2004
Nr 37 z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Barbary W. Chwirot na stanowisko profesora zwyczajnego
Nr 38 z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Rajmunda Przybylaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 39 z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie składu Kapituły szczególnego wyróżnienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Convallaria Copernicana
Nr 40 z dnia 23 września 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Grzegorza Jarzembskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 41 z dnia 23 września 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Tomasza Rychlika na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 42 z dnia 23 września 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Marii Dragun-Gertner na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 43 z dnia 23 września 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Bożeny Gronowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 44 z dnia 23 września 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Andrzeja Majdowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 45 z dnia 23 września 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 46 z dnia 23 września 2003 r. w sprawie przyznania tytułów: najlepszego studenta, najlepszego studenta-sportowca oraz najlepszego absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za rok akademicki 2002/2003
Nr 47 z dnia 23 września 2003 r. w sprawie wspólnego prowadzenia kierunku studiów - "informatyka" - przez Wydział Matematyki i Informatyki oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Nr 48 z dnia 23 września 2003 r. w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o ogłoszenie roku 2004 - ROKIEM WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO
Nr 49 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie wyrażenia woli połączenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
Nr 50 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Ryszarda Łukaszewicza na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 51 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Bronisława Siemienieckiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 52 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Sławomira Sojaka na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 53 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Marka J. Stankiewicza na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 54 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Hanny Zaremskiej na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 55 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania ks. prof. dr. hab. Jerzego Bagrowicza na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 56 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Grażyny Halkiewicz-Sojak na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 57 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Włodzimierza Zientary na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 58 z dnia 23 września 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Karola Janowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony.
Nr 59 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej z Uniwersytetem w Trieście (Włochy).
Nr 60 z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania art. graf. Piotra Gojowego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 61 z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "europeistyka" na Wydziale Prawa i Administracji.
Nr 62 z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej powołania kustosza dyplomowanego – dra Mirosława Supruniuka na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.
Nr 63 z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu na 2003 r.
Nr 64 z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia ponad limit określony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu dla UMK na 2003 r.
Nr 65 z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej z Georg-August-Universität Göttingen w Niemczech.
Nr 66 z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminu wstępnego na I rok studiów na rok akademicki 2004/2005.
Nr 67 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie podejmowania przez pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dodatkowego zatrudnienia.
Nr 68 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu UMK z dnia 29 listopada 1994 r. Regulamin Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 69 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu UMK z dnia 31 maja 1994 r. dotyczącej zasad obliczania godzin dydaktycznych, rodzajów zajęć rozliczanych w ramach pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich, wymiaru pensum i warunków jego obliczania oraz obciążeń dydaktycznych dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Nr 70 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku Uniwersytetu Opolskiego o nadanie prof. dr. hab. Kazimierzowi Zbigniewowi Kwiecińskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego.
Nr 71 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Jadwigi Chudziak na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 72 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Piotra Bały na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.
Nr 73 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie warunków rekrutacji oraz zakresu egzaminu wstępnego na I rok studiów na rok akademicki 2005/2006.