Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Uchwały Senatu UMK

Nr 1 z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Michała Tempczyka na stanowisko profesora zwyczajnego
Nr 2 z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa UMK prof. dr Andrzejowi Hrynkiewiczowi
Nr 3 z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa UMK prof. dr hab. Stanisławowi Sudołowi
Nr 4 z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie wniosku Rady Miasta Torunia o nadanie prof. dr Arturowi Hutnikiewiczowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Torunia
Nr 5 z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie przyznania medali "Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni"
Nr 6 z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim
Nr 7 z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej Uniwersytetu na kadencję 2002-2005
Nr 8 z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie nadawania tytułów zawodowych absolwentom UMK
Nr 9 z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zasad współdziałania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z wyższymi szkołami niepublicznymi
Nr 10 z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie przystąpienia przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika do Regionalnej Szerokopasmowej Sieci Informacyjnej
Nr 11 z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku Uniwersytetu Łódzkiego o nadanie Profesorowi Hubertowi Hamaekers’owi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego
Nr 12 z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Wojciecha Donderskiego na stanowisko profesora zwyczajnego
Nr 13 z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. art. mal. Mieczysława Ziomka na stanowisko profesora zwyczajnego
Nr 14 z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Lecha Nieżurawskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na czas nie określony
Nr 15 z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania na stałe prof. art. graf. Miroslawa Pawłowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego
Nr 16 z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Czesława Sobkowa na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na czas nie określony
Nr 17 z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Hanny Zaremskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego
Nr 18 z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie przedstawienia Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego dwóch kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej na lata 2003-2005
Nr 19 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Bogumiła Brzezińskiego na stanowisko profesora zwyczajnego
Nr 20 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Krystyny Kallas na stanowisko profesora zwyczajnego
Nr 21 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Mariusza Lemańczyka na stanowisko profesora zwyczajnego
Nr 22 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Aleksandra Nagaeva na stanowisko profesora zwyczajnego
Nr 23 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Marii Szupryczyńskiej na stanowisko profesora zwyczajnego
Nr 24 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Andrzeja Adamskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 25 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Adama Bednarka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 26 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Jana Białocerkiewicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 27 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Marka Chmaja na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 28 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Ryszarda Michalskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 29 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń
Nr 30 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie "Medalu Komisji Edukacji Narodowej"
Nr 31 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie ustalenia liczby prorektorów na kadencję 2002-2005
Nr 32 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie nieodpłatnego zbycia budynku kotłowni wraz z gruntami w Piwnicach gm. Łysomice
Nr 33 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie nieodpłatnej zamiany gruntów pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika a Gminą Łysomice
Nr 34 z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. art. graf. Mirosława Piotrowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego
Nr 35 z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Romana Bäckera na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 36 z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Krzysztofa Rubachy na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 37 z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów UMK
Nr 38 z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności finansowej Uniwersytetu w roku 2001
Nr 39 z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Uniwersytetu na 2002 rok
Nr 40 z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Ryszarda Sudzińskiego na stanowisko profesora zwyczajnego
Nr 41 z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Romana Dygdały na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony
Nr 42 z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Jana Galstera na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony
Nr 43 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Mariusza Mielczarka na stanowisko profesora zwyczajnego
Nr 44 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Artura Dobosza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 45 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Franciszka Firszta na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 46 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Jacka Fisza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 47 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Zofii Waszkiewicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 48 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie prof. dr hab. Otto Gerhardowi Oexle tytułu doktora honoris causa UMK
Nr 49 z dnia 24 września 2002 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Aleksandra Nalaskowskego na stanowisko profesora zwyczajnego
Nr 50 z dnia 24 września 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr hab. Elżbiety Bednarskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony
Nr 51 z dnia 24 września 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Andrzeja Strobla na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 52 z dnia 24 września 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Andrzeja Tyca na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony
Nr 53 z dnia 24 września 2002 r. w sprawie przyznania tytułów najlepszego: studenta, studenta-sportowca oraz absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za rok akademicki 2001/2002
Nr 54 z dnia 24 września 2002 r. w sprawie powołania Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu na kadencję 2002-2005
Nr 55 z dnia 24 września 2002 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu na kadencję 2002-2005
Nr 56 z dnia 24 września 2002 r. w sprawie zwiększenia dodatku funkcyjnego dla rektora
Nr 57 z dnia 29 października 2002 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Janusza Kryszaka na stanowisko profesora zwyczajnego
Nr 58 z dnia 29 października 2002 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Mieczysława Trypucia na stanowisko profesora zwyczajnego
Nr 59 z dnia 29 października 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Anny Kukułki-Wojtasik na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 60 z dnia 29 października 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Adama Jerzego Makowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony
Nr 61 z dnia 29 października 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Wojciecha Popławskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony
Nr 62 z dnia 29 października 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Jana Wiśniewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony
Nr 63 z dnia 29 października 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie o nadanie J. Em. Kardynałowi Audrysowi Juozasowi Bačkis’ovi, Arcybiskupowi Metropolicie Wilna tytułu doktora honoris causa Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
Nr 64 z dnia 29 października 2002 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej Uniwersytetu na kadencję 2002-2005
Nr 65 z dnia 29 października 2002 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej Uniwersytetu na kadencję 2002-2005
Nr 66 z dnia 29 października 2002 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej Uniwersytetu na kadencję 2002-2005
Nr 67 z dnia 29 października 2002 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej w Bibliotece Głównej na kadencję 2002-2005
Nr 68 z dnia 29 października 2002 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2002-2005
Nr 69 z dnia 29 października 2002 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów na kadencję 2002-2005
Nr 70 z dnia 29 października 2002 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów na kadencję 2002-2005
Nr 71 z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Kazimierza Lubińskiego na stanowisko profesora zwyczajnego
Nr 72 z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Andrzeja Nienartowicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 73 z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Tomasza Załuskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 74 z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Andrzeja Pietruszczaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 75 z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Bohdana Godziszewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 76 z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Włodzimierza Karaszewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 77 z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie nadania tytułu honoris causa UMK prof. dr hab. Otto Gerhardowi Oexle
Nr 78 z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów o nazwie "finanse i bankowość" na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Nr 79 z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie zasad, trybu i zakresu egzaminów wstępnych na studia w roku akademickim 2003/2004, zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad wojewódzkich i regionalnych oraz konkursów przedmiotowych na lata 2003/2004 - 2005/2006, uprawnień absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących "Gimnazjum i Liceum Akademickie" w roku akademickim 2003/2004
Nr 80 z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej powołania starszego kustosza dyplomowanego - mgra Stefana Czaji na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej
Nr 81 z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie nieruchomości zabudowanej po Narodowym Banku Polskim, położonej przy Placu Rapackiego 1 w Toruniu
Nr 82 z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia oficjalnej nazwy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w języku angielskim
Nr 83 z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Jerzego Dygdały na stanowisko profesora zwyczajnego
Nr 84 z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania art. mal. Lecha Kubiaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat
Nr 85 z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie odnowienia dyplomu doktorskiego prof. dr hab. Zygmunta Kruszelnickiego z Wydziału Sztuk Pięknych
Nr 86 z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzeń Rektora UMK Nr 65, 66 i 67 dotyczących zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz Wydziale Nauk Historycznych
Nr 87 z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany planu finansowego Uniwersytetu na 2002 r.
Nr 88 z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe ponad limit określony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu dla UMK na 2002 r.
Nr 89 z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie jednorazowego zwiększenia stypendium doktoranckiego