Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Uchwały Senatu UMK

Nr 1 z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Ewy Przybylskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
Nr 2 z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Tadeusza J. Żuchowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
Nr 3 z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Danuty Janickiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
Nr 4 z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie zmiany Statutu UMK.
Nr 5 z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie zasad i trybu zatrudniania nauczycieli akademickich oraz kierunków polityki zatrudniania pracowników naukowo-dydaktycznych.
Nr 6 z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie zakupu w drodze przetargu od Toruńskiej Przędzalni Czesankowej "Merinotex" S.A. nieruchomości wraz z gruntem przy ul. Szosa Bydgoska 40/62 w Toruniu.
Nr 7 z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Waldemara Rezmera na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 8 z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Danuty Musiał na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
Nr 9 z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Magdaleny Niedzielskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
Nr 10 z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Edwarda Ochmańskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
Nr 11 z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń.
Nr 12 z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie "Medalu Komisji Edukacji Narodowej".
Nr 13 z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie zbycia gruntu na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Universitas".
Nr 14 z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Andrzeja Borodo na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 15 z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Tadeusza Jasudowicza na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 16 z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Mirosława Żelaznego na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 17 z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Mariana Kutznera na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 18 z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Wojciecha Czerwińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
Nr 19 z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze.
Nr 20 z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej.
Nr 21 z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie zniesienia Centrum Kształcenia Informatycznego.
Nr 22 z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany nazwy Wydziału Fizyki i Astronomii.
Nr 23 z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Jerzego Malinowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 24 z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie trybu wyrażania opinii dotyczących mianowań na stanowiska profesora nadzwyczajnego na Wydziale Teologicznym.
Nr 25 z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania ks. dr hab. Witolda Kujawskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
Nr 26 z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania ks. dr hab. Anastazego Nadolnego na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
Nr 27 z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania ks. dr hab. Czesława Rychlickiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
Nr 28 z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania ks. dr hab. Ireneusza Werbińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
Nr 29 z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania ks. dr hab. Krzysztofa Koneckiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
Nr 30 z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie przekształcenia Uniwersyteckiego Centrum Technologii Sieciowych, Uniwersyteckiego Centrum Komputeryzacji, Środowiskowego Laboratorium Systemów Wieloprocesorowych i Działu Komputeryzacji Administracji w UCZELNIANE CENTRUM INFORMATYCZNE UMK.
Nr 31 z dnia 22 maja 2001 r. Regulamin Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.
Nr 32 z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie uznania nowej matury oraz akceptacji ogólnych zasad postępowania kwalifikacyjnego w roku akademickim 2002/2003.
Nr 33 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wykładni i stosowania przepisu ustępu 4 § 68 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r.
Nr 34 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie w sprawie ustanowienia przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika z innymi osobami prawnymi Fundacji Teleskopu SALT.
Nr 35 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie zwiększenia środków osobowego funduszu płac w 2001 r.
Nr 36 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie prof. dr hab. Stanisławowi Sudołowi tytułu doktora honoris causa UMK.
Nr 37 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie prof. dr hab. Andrzejowi Hrynkiewiczowi tytułu doktora honoris causa UMK.
Nr 38 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku Politechniki Szczecińskiej o nadanie prof. dr hab. Tadeuszowi Paryjczakowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Szczecińskiej.
Nr 39 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Jacka Gzelli na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
Nr 40 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Leszka Kuka na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
Nr 41 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Ewy Kustry na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
Nr 42 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Jana Wiktora Tkaczyńskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
Nr 43 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania ks. dr hab. Mariana Graczyka na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
Nr 44 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie trybu powoływania uczelni akademickich.
Nr 45 z dnia 18 września 2001 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Marty Wiszniowskiej-Majchrzyk na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 46 z dnia 18 września 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Bogusława Dybasia na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
Nr 47 z dnia 18 września 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku Uniwersytetu Wrocławskiego o nadanie Panu Ryszardowi Kapuścińskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.
Nr 48 z dnia 18 września 2001 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej przy ulicy H. Dąbrowskiego 4 w Toruniu.
Nr 49 z dnia 18 września 2001 r. Regulamin Uczelnianego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Nr 50 z dnia 18 września 2001 r. w sprawie ataku terrorystycznego na Stany Zjednoczone Ameryki Północnej w dniu 11 września 2001 r.
Nr 51 z dnia 18 września 2001 r. w sprawie wyboru kandydatów do Państwowej Komisji Akredytacyjnej spośród nauczycieli akademickich.
Nr 52 z dnia 18 września 2001 r. w sprawie przyznania tytułów najlepszego: studenta, studenta-sportowca oraz absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za rok akademicki 2000/2001.
Nr 53 z dnia 30 października 2001 r. w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Sławomira Kalembki na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nr 54 z dnia 30 października 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Jolanty Żelaznej na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
Nr 55 z dnia 30 października 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania na stałe prof. art. plast. Witolda Chmielewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Nr 56 z dnia 30 października 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Krzysztofa Cyrka na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
Nr 57 z dnia 30 października 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Wandy Gugnackiej-Fiedor na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
Nr 58 z dnia 30 października 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Krzysztofa Mikulskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
Nr 59 z dnia 30 października 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Magdaleny Osińskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
Nr 60 z dnia 30 października 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Andrzeja Raczyńskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na czas nieokreślony.
Nr 61 z dnia 30 października 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Grażyny Staszewskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
Nr 62 z dnia 30 października 2001 r. w sprawie zniesienia Międzynarodowego Centrum Zarządzania Informacją.
Nr 63 z dnia 30 października 2001 r. w sprawie zmiany Statutu UMK.
Nr 64 z dnia 27 listopada 2001 r. stwierdzająca ważność przyznania w 1948 roku prof. dr Ludwikowi Kolankowskiemu tytułu doktora honoris causa UMK.
Nr 65 z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu UMK z dnia 31 maja 1994 r. dotyczącej zasad obliczania godzin dydaktycznych, rodzajów zajęć rozliczanych w ramach pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich, wymiaru pensum i warunków jego obliczania oraz obciążeń dydaktycznych dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi (z późn. zmianami).
Nr 66 z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej przy ulicy Batorego 39 L w Toruniu.
Nr 67 z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie powołania Komisji ds. organizacji i rozwoju Uniwersytetu.
Nr 68 z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe ponad limit określony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla UMK na 2001 r.
Nr 69 z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2002/2003 oraz zakresu egzaminów wstępnych.
Nr 70 z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Teresy Borawskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na okres pięciu lat.
Nr 71 z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Piwnicach gm. Łysomice.
Nr 72 z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2001 r.
Nr 73 z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu UMK.
Nr 74 z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie zasad, trybu przyjmowania i zakresu egzaminów wstępnych dla kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2002/2003 oraz zmian w Uchwale Nr 69 Senatu UMK z dnia 27 listopada 2001 r.
Nr 75 z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie trybu wyboru Komisji Wyborczej Uniwersytetu na kadencję 2002-2005.
Nr 76 z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersyteckiego Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Pawła Schaudera.
Nr 77 z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie przywrócenia matematyki jako przedmiotu obowiązkowego w ramach "nowej matury".