Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Uchwały Senatu UMK

Nr 1 z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie zwiększenia środków osobowego funduszu płac w 2000 r.
Nr 2 z dnia 29 lutego 2000 r. dotycząca zmiany uchwały Senatu UMK z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium chronionego prawem autorskim w wynagrodzeniu nauczycieli akademickich.
Nr 3 z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie powołania Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Dziejami Transferu Kultury w Europie Środkowej.
Nr 4 z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie składu Komisji Wyborczej Uniwersytetu na kadencję 1999-2002.
Nr 5 z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie projektu ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym".
Nr 6 z dnia 30 maja 2000 r. dotycząca zmiany uchwały Senatu UMK z dnia 21 września 1999 r. w sprawie sprzedaży mieszkań zakładowych w Piwnicach i Koniczynce stanowiących własność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Nr 7 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego na podstawie mianowania.
Nr 8 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na podstawie mianowania.
Nr 9 z dnia 21 września 2000 r. w sprawie zakupu nieruchomości wraz z gruntem w Rowach gm. Ustka pow. Słupsk.
Nr 10 z dnia 24 października 2000 r. w sprawie zmiany Statutu UMK.
Nr 11 z dnia 24 października 2000 r. Regulamin Centrum Badań nad Dziejami Transferu Kultury w Europie Środkowej.
Nr 12 z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe ponad limit określony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla UMK na 2000 r.
Nr 13 z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia kierunków studiów: biotechnologia i fizyka techniczna w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika od roku akademickiego 2001/2002.
Nr 14 z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia Międzywydziałowego Studium Matematyczno-Przyrodniczego.
Nr 15 z dnia 28 listopada 2000 r. Regulamin Międzywydziałowego Studium Matematyczno-Przyrodniczego.
Nr 16 z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie zasad, trybu i zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2001/2002.
Nr 17 z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów UMK.
Nr 18 z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie zmiany Statutu UMK.
Nr 19 z dnia 28 listopada 2000 r. Misja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Nr 20 z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia Wydziału Teologicznego oraz kierunku studiów "teologia".
Nr 21 z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie zasad, trybu i zakresu egzaminu wstępnego na kierunek teologia w roku akademickim 2001/2002.
Nr 22 z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie powołania składu Komisji Oceniającej w Bibliotece Głównej.