Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Uchwały Senatu UMK

Nr 1 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Adama Grzelińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 2 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Piotra Piszczka na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 3 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Jarosława Kłaczkowa na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 4 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Ekkeharda Nuissl von Rein'a na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres dwóch lat
Nr 5 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie odznaczeń państwowych
Nr 6 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie "Medalu Komisji Edukacji Narodowej"
Nr 7 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie przyznania "Medalu za zasługi położone dla rozwoju Uczelni"
Nr 8 z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 47 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych
Nr 9 z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 10 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i Organizacji Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 11 z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 95 Senatu UMK z dnia 20 grudnia 2011 r. zawierającą wytyczne dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia oraz programy i plany studiów wyższych
Nr 12 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia liczby studentów studiów stacjonarnych UMK finansowanych z budżetu państwa na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2013/2014
Nr 13 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia studiów na kierunku o nazwie "chemia żywności" na Wydziale Chemii
Nr 14 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia studiów na kierunku o nazwie "chemia i technologia żywności" na Wydziale Chemii
Nr 15 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie prowadzenia studiów na kierunku o nazwie "chemia kosmetyczna" na Wydziale Chemii
Nr 16 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia studiów na kierunku o nazwie "studia menedżersko-finansowe" na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Nr 17 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia studiów na kierunku o nazwie "optyka okularowa z elementami optometrii" na Wydziale Lekarskim
Nr 18 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Sapienza Uniwersytetem Rzymskim (Sapienza University of Rome)
Nr 19 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Mirosława Bylickiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 20 z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 47 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych
Nr 21 z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 22 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia studiów na kierunku o nazwie "nauczanie przyrody"
Nr 23 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia studiów na kierunku o nazwie "filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie" na Wydziale Filologicznym
Nr 24 z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 77 Senatu UMK z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2014/2015
Nr 25 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmian uchwał Senatu UMK dotyczących składów osobowych komisji senackich do końca kadencji 2012-2016
Nr 26 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Nr 27 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Nr 28 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Kurpińskiego 19 w Bydgoszczy
Nr 29 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zlokalizowanej w Bydgoszczy na zabezpieczenie wierzytelności ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach
Nr 30 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej powołania dr. Marcina Kilanowskiego na stanowisko Dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości
Nr 31 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie opinii o nadanie prof. dr. hab. Henrykowi Samsonowiczowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nr 32 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie opinii o nadanie prof. dr. hab. Richardowi Wielebińskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego
Nr 33 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wniosku o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nr 34 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wniosku o nagrodę Ministra Zdrowia
Nr 35 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie powołania przedstawicieli Senatu UMK do Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Nr 36 z dnia 25 marca 2014 r. zmieniająca Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 37 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów ogólnopolskich oraz kandydatów posiadających osiągnięcia sportowe
Nr 38 z dnia 25 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 77 Senatu UMK z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2014/2015
Nr 39 z dnia 25 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 40 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego na 2014 rok Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
Nr 41 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego na 2014 rok Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Nr 42 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie prowadzenia studiów na kierunku o nazwie "praca socjalna" na Wydziale Nauk Pedagogicznych
Nr 43 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia studiów na kierunku o nazwie "doradztwo podatkowe" na Wydziale Prawa i Administracji
Nr 44 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej ze Smoleńskim Uniwersytetem Państwowym (Federacja Rosyjska)
Nr 45 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Pekińskim Uniwersytetem Technologicznym (Chińska Republika Ludowa)
Nr 46 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Białoruskim Uniwersytetem Państwowym (Republika Białorusi)
Nr 47 z dnia 15 kwietnia 2014 r. Regulamin tworzenia spółek spin-off w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 48 z dnia 15 kwietnia 2014 r. Regulamin Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 49 z dnia 15 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 11 Senatu UMK z dnia 22 stycznia 2013 r. Regulamin ochrony, nabywania i korzystania z Dóbr Intelektualnych i Projektów Racjonalizatorskich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 50 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Zbigniewa Włodarczyka na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 51 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Jana Galstera na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 52 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Bartosza Rakoczego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 53 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozwiązania stosunku pracy z mianowanym na stanowisko lektora nauczycielem akademickim mgr Ewą Cierpikowską
Nr 54 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozwiązania stosunku pracy z mianowanym na stanowisko starszego wykładowcy nauczycielem akademickim mgr Julitą Markowską
Nr 55 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozwiązania stosunku pracy z mianowanym na stanowisko starszego wykładowcy nauczycielem akademickim mgr Sławomirą Waszak
Nr 56 z dnia 15 kwietnia 2014 r. zmieniająca Strategię Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na lata 2011-2020
Nr 57 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 58 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2014/2015
Nr 59 z dnia 15 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 60 z dnia 15 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 120 Senatu UMK z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. Dydaktyki i Efektów Kształcenia Uniwersytetu na kadencję 2012-2016
Nr 61 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych w Collegium Medicum UMK
Nr 62 z dnia 15 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 77 Senatu UMK z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2014/2015
Nr 63 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Harbin Normal University (Chińska Republika Ludowa)
Nr 64 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Małgorzaty Świderskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 65 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej powołania kustosza dyplomowanego - dr. Krzysztofa Nierzwickiego na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej
Nr 66 z dnia 27 maja 2014 r. zmieniająca Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 67 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za 2013 rok
Nr 68 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu za 2013 rok
Nr 69 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy za okres 1.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
Nr 70 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres 1.01.2013 r. - 31.12.2013 r. Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Nr 71 z dnia 27 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 37 Senatu UMK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów ogólnopolskich oraz kandydatów posiadających osiągnięcia sportowe
Nr 72 z dnia 27 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 73 z dnia 27 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 77 Senatu UMK z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2014/2015
Nr 74 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2015/2016
Nr 75 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Nr 76 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia studiów na kierunku o nazwie "turystyka i rekreacja" na Wydziale Nauk o Ziemi
Nr 77 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia studiów na kierunku o nazwie "pedagogika specjalna" na Wydziale Nauk Pedagogicznych
Nr 78 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia studiów na kierunku o nazwie "sztuka mediów i edukacja wizualna" na Wydziale Sztuk Pięknych
Nr 79 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie trybu tworzenia nowego kierunku studiów wyższych, poziomu i profilu kształcenia, formy studiów i specjalności oraz prowadzenia na istniejącym kierunku studiów w języku obcym
Nr 80 z dnia 27 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 95 Senatu UMK z dnia 20 grudnia 2011r. zawierającą wytyczne dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia oraz programy i plany studiów wyższych
Nr 81 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia studiów w języku angielskim na kierunku pielęgniarstwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Nr 82 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia studiów w języku angielskim na kierunku fizjoterapia na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Nr 83 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia studiów na kierunku o nazwie "inżynieria biomedyczna" na Wydziale Lekarskim
Nr 84 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Instytutem Zarządzania Przemysłem Lotniczym w Zhengzhou (Chińska Republika Ludowa)
Nr 85 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Politechniką Henan (Chińska Republika Ludowa)
Nr 86 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Uniwersytetem w Zhengzhou (Chińska Republika Ludowa)
Nr 87 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Zaporoskim Narodowym Uniwersytetem Technicznym (Ukraina)
Nr 88 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Narodowym Uniwersytetem Kijowskim im. Tarasa Szewczenki w Kijowie (Ukraina)
Nr 89 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Uniwersytetem Loyola w Chicago (Stany Zjednoczone Ameryki)
Nr 90 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Uniwersytetem Stanowym w Boise (Stany Zjednoczone Ameryki)
Nr 91 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Marka Jackowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 92 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Tadeusza Wasilewskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 93 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Marka Polasika na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 94 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Jarosława Rolewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 95 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. art. graf. Jędrzeja Gołasia na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
Nr 96 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Maryli Szczepanik na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 97 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Winicjusza Drozdowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 98 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Norberta Jankowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 99 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Michała Woźniaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 100 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnienie ks. dr. hab. Wojciecha Pikora na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 101 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie prof. Jamesowi G. Fujimoto tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 102 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie powołania KAPITUŁY GODNOŚCI HONOROWYCH Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 103 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na 2014 rok
Nr 104 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 105 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 124 Senatu UMK z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-2016
Nr 106 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 81 Senatu UMK z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
Nr 107 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przekształcenia Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych pierwszego stopnia w Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne
Nr 108 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie prowadzenia studiów w języku angielskim na kierunku chemia na Wydziale Chemii
Nr 109 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 47 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych
Nr 110 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Wiesława Sieradzana na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreœlony
Nr 111 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Marka Jezińskiego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreœlony
Nr 112 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Agnieszki Wałęgi na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 113 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr. hab. Wojciecha Morawskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 114 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przyznania dr. hab. Andrzejowi Jamiołkowskiemu, prof. UMK szczególnego wyróżnienia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Convallaria Copernicana
Nr 115 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie opinii o nadanie prof. dr. hab. Andrzejowi Białynickiemu-Biruli tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego
Nr 116 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przyznania tytułów: najlepszego absolwenta, najlepszego studenta, najlepszego studenta-sportowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz przyznania zespołowi studentów wyróżnienia za osiągnięcie znaczącej pozycji w konkurencji międzynarodowej za rok akademicki 2013/2014
Nr 117 z dnia 23 września 2014 r. dotycząca zmiany uchwały Nr 110 w sprawie powołania przedstawicieli do Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Nr 118 z dnia 23 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 47 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych
Nr 119 z dnia 23 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie okreœlenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 120 z dnia 23 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 83 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia studiów na kierunku o nazwie „inżynieria biomedyczna” na Wydziale Lekarskim
Nr 121 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie prowadzenia studiów wyższych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w języku obcym
Nr 122 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Nr 123 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Załączniku Nr 1 do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Nr 124 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. Jamesowi G. Fujimoto
Nr 125 z dnia 28 października 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 124 Senatu UMK z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-2016
Nr 126 z dnia 28 października 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 120 Senatu UMK z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. Dydaktyki i Efektów Kształcenia Uniwersytetu na kadencję 2012-2016
Nr 127 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Restrukturyzacji Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
Nr 128 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na poddanie się egzekucji z nieruchomoœci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zlokalizowanych w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia wierzytelnoœci Agencji Rozwoju Przemysłu Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie celem podpisania aneksu do umowy pożyczki nr OPP/4/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku, zawartej ze Szpitalem Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
Nr 129 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
Nr 130 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Akademią Nauk Rolniczych Shanxi w Shanxi (Chińska Republika Ludowa)
Nr 131 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez rektora UMK umowy o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z Uniwersytetem Pablo de Olavide w Sewilli (Hiszpania)
Nr 132 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnienie prof. dr hab. Eugenii Tęgowskiej na stanowisku profesora zwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres do 30 września 2017 r.
Nr 133 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu szkoleń w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 134 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za szkolenia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 135 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o. służebnoœci przesyłu na nieruchomoœciach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu położonych w Bydgoszczy
Nr 136 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. służebnoœci przesyłu na nieruchomoœciach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 137 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Hanny Ratusznej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 138 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Violetty Wróblewskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat
Nr 139 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmian uchwał Senatu UMK dotyczących składów osobowych komisji senackich do końca kadencji 2012-2016
Nr 140 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu na 2014 r.
Nr 141 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia studiów na kierunku o nazwie „informatyka”
Nr 142 z dnia 16 grudnia 2014 r. zawierająca wytyczne dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia
Nr 143 z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 49 Senatu UMK z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania oraz uchwałę Nr 88 Senatu UMK z dnia 28 listopada 2006 r. Regulamin Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania
Nr 144 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy