Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2001 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Nr 1 z dnia 4 czerwca 2012 r. o stwierdzeniu dokonania wyborów prodziekanów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2012-2016
Nr 2 z dnia 2 kwietnia 2013 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru prodziekana na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska oraz wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Matematyki i Informatyki do końca kadencji 2012-2016
Nr 3 z dnia 15 kwietnia 2013 r. o wyborze przedstawiciela do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu spośród nauczycieli akademickich niebędących profesorami ani doktorami habilitowanymi do końca kadencji 2012-2016
Nr 4 z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wyborów uzupełniających do rad wydziałów do końca kadencji 2012-2016
Nr 5 z dnia 26 sierpnia 2013 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru prodziekana na Wydziale Chemii do końca kadencji 2012-2016
Nr 6 z dnia 17 września 2013 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu UMK oraz rady wydziału do końca kadencji 2012-2016
Nr 7 z dnia 1 października 2013 r. o prawidłowości przeprowadzonych wyborów prodziekana na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej do końca kadencji 2012-2016
Nr 8 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu UMK do końca kadencji 2012-2016
Nr 9 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyborów uzupełniających do rad wydziałów do końca kadencji 2012-2016
Nr 10 z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wyborów uzupełniających do rady Wydziału Filologicznego do końca kadencji 2012-2016
Nr 11 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rad Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej do końca kadencji 2012-2016