Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2001 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Nr 1 z dnia 4 stycznia 2012 r. o wyborze przewodniczącego Komisji Wyborczej Uniwersytetu.
Nr 2 z dnia 4 stycznia 2012 r. o wyborze wiceprzewodniczących i sekretarza Komisji Wyborczej Uniwersytetu.
Nr 3 z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu na kadencję 2012-2016 oraz terminarza czynności wyborczych.
Nr 4 z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie podziału mandatów elektorów na kadencję 2012-2016.
Nr 5 z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu na kadencję 2012-2016.
Nr 6 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu na kadencję 2012-2016 spośród studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz sprostowania dot. mandatu nr 84 w uchwale nr 5 z dnia 24 lutego 2012 r.
Nr 7 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie ustalenia listy kandydatów na stanowisko rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2012-2016
Nr 8 z dnia 13 marca 2012 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2012-2016
Nr 9 z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie ustalenia listy kandydatów na stanowiska prorektorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 2012-2016
Nr 10 z dnia 26 marca 2012 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru prorektorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2012-2016
Nr 11 z dnia 28 marca 2012 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru przedstawicieli do rad wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2012-2016
Nr 12 z dnia 4 kwietnia 2012 r. o stwierdzeniu dokonania wyborów przedstawicieli do rad wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2012-2016
Nr 13 z dnia 23 kwietnia 2012 r. o stwierdzeniu dokonania wyborów dziekanów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2012-2016
Nr 14 z dnia 4 czerwca 2012 r. o stwierdzeniu dokonania wyborów prodziekanów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2012-2016
Nr 15 z dnia 4 czerwca 2012 r. o wyborze przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2012-2016
Nr 16 z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie anulowania wyboru dziekana oraz przedstawicieli do rady wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
Nr 17 z dnia 4 czerwca 2012 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2012-2016
Nr 18 z dnia 8 czerwca 2012 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2012-2016
Nr 19 z dnia 8 czerwca 2012 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru prodziekana na Wydziale Nauk o Zdrowiu na kadencję 2012-2016
Nr 20 z dnia 11 czerwca 2012 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2012-2016
Nr 21 z dnia 18 czerwca 2012 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru dziekana Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2012-2016
Nr 22 z dnia 20 czerwca 2012 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru prodziekanów na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska na kadencję 2012-2016
Nr 23 z dnia 22 czerwca 2012 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru prodziekanów na Wydziale Nauk o Ziemi na kadencję 2012-2016
Nr 24 z dnia 22 czerwca 2012 r. o wyborze przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2012-2016
Nr 25 z dnia 27 września 2012 r. o wygaśnięciu mandatu przedstawiciela do Rady Wydziału Matematyki i Informatyki w kadencji 2012-2016
Nr 26 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie wyborów uzupełniających do rad wydziałów na kadencję 2012-2016
Nr 27 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu spośród studentów na kadencję 2012-2016
Nr 28 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyborów uzupełniających do rad wydziałów na kadencję 2012-2016