Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2001 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Nr 1 z dnia 24 października 2011 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu UMK do końca kadencji 2008-2012.