Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2001 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Nr 1 z dnia 22 kwietnia 2010 r. o wyborze przedstawiciela do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum spośród nauczycieli akademickich niebędących profesorami ani doktorami habilitowanymi do końca kadencji 2008-2012.
Nr 2 z dnia 22 kwietnia 2010 r. o wyborze trzech przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu spośród uczestników studiów doktoranckich do końca kadencji 2008-2012.
Nr 3 z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wyboru przedstawicieli studentów do Senatu UMK w kadencji 2008-2012.
Nr 4 z dnia 29 listopada 2010 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru prodziekana na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych do końca kadencji 2008-2012.
Nr 5 z dnia 29 listopada 2010 r. o wyborze przedstawiciela do Rady Wydziału Matematyki i Informatyki spośród nauczycieli akademickich niebędących profesorami ani doktorami habilitowanymi do końca kadencji 2008-2012.