Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2001 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Nr 1 z dnia 11 maja 2009 r. o stwierdzeniu dokonania wyborów uzupełniających przedstawicieli do rad wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencje 2008-2012.
Nr 2 z dnia 11 maja 2009 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych do końca kadencji 2008-2012.
Nr 3 z dnia 11 maja 2009 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru dziekana Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych do końca kadencji 2008-2012.
Nr 4 z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania wyborów elektorów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na X kadencje rozpoczynającą się 1 stycznia 2010 r.
Nr 5 z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru elektorów UMK z jednostek organizacyjnych zlokalizowanych w Toruniu wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na X kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2010 r.
Nr 6 z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru elektorów UMK z jednostek organizacyjnych zlokalizowanych w Bydgoszczy (Collegium Medicum) wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na X kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2010 r.
Nr 7 z dnia 2 czerwca 2009 r. o stwierdzeniu dokonania wyborów uzupełniających przedstawicieli do Rady Wydziału Matematyki i Informatyki na kadencję 2008-2012.
Nr 8 z dnia 2 czerwca 2009 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru prodziekanów Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych do końca kadencji 2008-2012.
Nr 9 z dnia 2 czerwca 2009 r. o wyborze przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu do końca kadencji 2008-2012 z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych.
Nr 10 z dnia 2 czerwca 2009 r. o stwierdzeniu dokonania wyborów uzupełniających przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika do końca kadencji 2008-2012 z Wydziału Nauk Historycznych.
Nr 11 z dnia 2 czerwca 2009 r. o stwierdzeniu dokonania wyborów uzupełniających przedstawicieli do Rady Wydziału Nauk Historycznych do końca kadencji 2008-2012.
Nr 12 z dnia 26 czerwca 2009 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru prodziekana oraz przedstawiciela do Senatu spośród profesorów i doktorów habilitowanych na Wydziale Humanistycznym do końca kadencji 2008-2012.
Nr 13 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru przedstawicieli studentów do Senatu UMK w kadencji 2008-2012.
Nr 14 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie wyborów uzupełniających do końca kadencji 2008-2012 członków Senatu UMK oraz prodziekana na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.