Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2001 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Nr 1 z dnia 5 lutego 2008 r. o wyborze przewodniczącego Komisji Wyborczej Uniwersytetu.
Nr 2 z dnia 5 lutego 2008 r. o wyborze wiceprzewodniczących i sekretarza Komisji Wyborczej Uniwersytetu.
Nr 3 z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu na kadencję 2008-2012 oraz terminarza czynności wyborczych.
Nr 4 z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie podziału mandatów elektorów na kadencję 2008-2012.
Nr 5 z dnia 11 marca 2008 r. - dotyczy prezentacji programów wyborczych przez kandydatów na rektora
Nr 6 z dnia 11 marca 2008 r. - dotyczy unieważnienia wyborów elektorów na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Nr 7 z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu na kadencję 2008-2012.
Nr 8 z dnia 17 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr 7 Komisji Wyborczej Uniwersytetu z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu na kadencję 2008-2012.
Nr 9 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie ustalenia listy kandydatów na stanowisko rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2008-2012.
Nr 10 z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego Wydziału Nauk o Zdrowiu na kadencję 2008-2012.
Nr 11 z dnia 28 marca 2008 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2008-2012.
Nr 12 z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia listy kandydatów na stanowiska prorektorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 2008-2012.
Nr 13 z dnia 11 kwietnia 2008 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru prorektorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2008-2012.
Nr 14 z dnia 7 maja 2008 r. o stwierdzeniu dokonania wyborów dziekanów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2008-2012.
Nr 15 z dnia 14 maja 2008 r. o stwierdzeniu dokonania wyborów dziekanów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2008-2012 na wydziałach: Prawa i Administracji oraz Teologicznym.
Nr 16 z dnia 3 czerwca 2008 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru przedstawicieli do rad wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2008-2012.
Nr 17 z dnia 3 czerwca 2008 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru dziekana na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz wyborów prodziekanów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2008-2012.
Nr 18 z dnia 19 czerwca 2008 r. o stwierdzeniu dokonania wyborów prodziekanów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2008-2012.
Nr 19 z dnia 19 czerwca 2008 r. o wyborze przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2008-2012.