Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2001 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Nr 27 z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie udziału studentów w organach kolegialnych Uniwersytetu.
Nr 28 z dnia 24 maja 2007 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru władz dziekańskich do końca kadencji 2005-2008.
Nr 29 z dnia 25 maja 2007 r. o wyborze przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika do końca kadencji 2005-2008.
Nr 30 z dnia 14 czerwca 2007 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru władz dziekańskich do końca kadencji 2005-2008.
Nr 31 z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie wyboru przedstawicieli samorządu studenckiego do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika do końca kadencji 2005-2008.
Nr 32 z dnia 19 września 2007 r. w sprawie wyboru prodziekana na Wydziale Nauk Historycznych oraz wyboru przedstawicieli samorządu studenckiego do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika do końca kadencji 2005-2008.
Nr 33 z dnia 15 listopada 2007 r. o wyborze przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika do końca kadencji 2005-2008.