Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2001 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Nr 1 z dnia 31 stycznia 2005 r. o wyborze przewodniczącego Komisji Wyborczej Uniwersytetu.
Nr 2 z dnia 31 stycznia 2005 r. o wyborze wiceprzewodniczących i sekretarza Komisji Wyborczej Uniwersytetu.
Nr 3 z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Organów Uniwersytetu na kadencję 2005-2008 oraz terminarza czynności wyborczych.
Nr 4 z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie podziału mandatów elektorów na kadencję 2005-2008.
Nr 5 z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu na kadencję 2005-2008.
Nr 6 z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy kandydatów na stanowisko rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2005-2008.
Nr 7 z dnia 18 marca 2005 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2005-2008.
Nr 8 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy kandydatów na stanowiska prorektorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 2005-2008.
Nr 9 z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany terminu wyborów na stanowiska prorektorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 2005-2008.
Nr 10 z dnia 12 kwietnia 2005 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru prorektorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2005-2008.
Nr 11 z dnia 6 maja 2005 r. o stwierdzeniu dokonania wyborów dziekanów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2005-2008.
Nr 12 z dnia 10 maja 2005 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru przedstawicieli do Rad Wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2005-2008.
Nr 13 z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania wyborów elektorów z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na IX kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2006 r.
Nr 14 z dnia 6 czerwca 2005 r. o unieważnieniu wyborów prodziekanów i członków Senatu UMK na Wydziale Nauk Historycznych przeprowadzonych w dniu 24 maja 2005 r.
Nr 15 z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia liczby mandatów elektorów UMK z jednostek organizacyjnych zlokalizowanych w Toruniu wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na IX kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2006 r.
Nr 16 z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia liczby mandatów elektorów UMK z jednostek organizacyjnych zlokalizowanych w Collegium Medicum w Bydgoszczy wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na IX kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2006 r.
Nr 17 z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru elektorów UMK z jednostek organizacyjnych zlokalizowanych w Toruniu wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na IX kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2006 r.
Nr 18 z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru elektorów UMK z jednostek organizacyjnych zlokalizowanych w Bydgoszczy (Collegium Medicum) wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na IX kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2006 r.
Nr 19 z dnia 16 czerwca 2005 r. o stwierdzeniu dokonania wyborów prodziekanów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2005-2008.
Nr 20 z dnia 21 czerwca 2005 r. o wyborze przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kadencję 2005-2008.
Nr 21 z dnia 16 września 2005 r. sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu UMK i Rady Wydziału Humanistycznego.
Nr 22 z dnia 5 października 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzenia wyborów elektorów spośród uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na IX kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2006 r.
Nr 23 z dnia 18 października 2005 r. w sprawie ustalenia liczby mandatów elektorów spośród uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na IX kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2006 r.
Nr 24 z dnia 19 października 2005 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru elektorów spośród uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na IX kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2006 r.
Nr 25 z dnia 24 października 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu UMK.