Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2001 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Nr 1 z dnia 31 stycznia 2002 r. o wyborze przewodniczącego Komisji Wyborczej Uniwersytetu
Nr 2 z dnia 31 stycznia 2002 r. o wyborze wiceprzewodniczącego i sekretarza Komisji Wyborczej Uniwersytetu
Nr 3 z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie podziału mandatów elektorów na kadencję 2002-2005
Nr 4 z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru członków Kolegium Elektorów Uniwersytetu na kadencję 2002-2005
Nr 5 z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie ustalenia listy kandydatów na stanowisko rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 2002-2005
Nr 6 z dnia 25 marca 2002 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 2002-2005
Nr 7 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia listy kandydatów na stanowiska prorektorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 2002-2005 oraz ogłoszenia terminu wyborów prorektorów
Nr 8 z dnia 24 kwietnia 2002 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru prorektorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 2002-2005
Nr 9 z dnia 8 maja 2002 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru przedstawicieli do Rad Wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 2002-2005
Nr 10 z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania wyborów elektorów z UMK wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2003-2005
Nr 11 z dnia 11 czerwca 2002 r. o stwierdzeniu dokonania wyborów dziekanów i prodziekanów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 2002-2005
Nr 12 z dnia 11 czerwca 2002 r. o wyborze przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kadencję 2002-2005
Nr 13 z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia liczby mandatów elektorów z UMK wybierających członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na VIII kadencję 2003-2005
Nr 14 z dnia 21 czerwca 2002 r. w spawie stwierdzenia dokonania wyboru elektorów Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na kadencję w latach 2003-2005