Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2001 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Nr 1 z dnia 12 listopada 2001 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika do końca kadencji 1999-2002.
Nr 2 z dnia 16 listopada 2001 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika do końca kadencji 1999-2002.
Nr 3 z dnia 16 listopada 2001 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru władz dziekańskich na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika do końca kadencji 1999-2002.
Nr 4 z dnia 12 grudnia 2001 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru przedstawicieli spośród uczestników studiów doktoranckich do poszczególnych Rad Wydziałów do końca kadencji 1999-2002.