Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2001 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Uchwały Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Nr 1 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Prawa i Administracji do końca kadencji 2012-2016
Nr 2 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej do końca kadencji 2012-2016
Nr 3 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu UMK oraz rady wydziału do końca kadencji 2012-2016
Nr 4 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej do końca kadencji 2012-2016
Nr 5 z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu UMK do końca kadencji 2012-2016
Nr 6 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Chemii do końca kadencji 2012-2016
Nr 7 z dnia 16 kwietnia 2014 r. o stwierdzeniu dokonania wyboru prodziekana na Wydziale Nauk Pedagogicznych do końca kadencji 2012-2016
Nr 8 z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska do końca kadencji 2012-2016
Nr 9 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prorektora ds. Badań Naukowych i Informatyzacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w kadencji 2012-2016
Nr 10 z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu UMK oraz rady wydziału do końca kadencji 2012-2016 na Wydziale Humanistycznym
Nr 11 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyboru uczestników studiów doktoranckich do Senatu UMK do końca kadencji 2012-2016
Nr 12 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyboru studentów do Senatu UMK do końca kadencji 2012-2016
Nr 13 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Matematyki i Informatyki do końca kadencji 2012-2016
Nr 14 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia Uchwały Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Prawa i Administracji
Nr 15 z dnia 22 października 2014 r. o wyborze przewodniczącego Komisji Wyborczej Uniwersytetu
Nr 16 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaœnięcia mandatu dr. hab. Piotra Rączki w Senacie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w kadencji 2012-2016
Nr 17 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu UMK do końca kadencji 2012-2016
Nr 18 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie wyborów uzupełniających do rad wydziałów
Nr 19 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie wygaœnięcia mandatu prodziekana ds. organizacji i kształcenia Wydziału Prawa i Administracji dra Mikołaja Œwięckiego
Nr 20 z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie wyborów uzupełniających do rad wydziałów
Nr 21 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyborów uzupełniających do rad wydziałów do końca kadencji 2012-2016
Nr 22 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu UMK do końca kadencji 2012-2016