Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000

Stanowiska Senatu UMK

Nr 1 z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w 2001 roku.