Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pisma Okólne Rektora UMK

Nr 1 z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie składu Rady Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Nr 2 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie tworzenia wydziałowych jednostek organizacyjnych w UMK
Nr 3 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zasad wydatkowania środków finansowych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 4 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie procedury obniżania obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych pracownikom naukowo-dydaktycznym, których zatrudnienie jest finansowane z grantów naukowych
Nr 5 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu wyrażania zgody nauczycielom akademickim na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą