Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pisma Okólne Rektora UMK

Nr 1 z dnia 1 lipca 2012 r. dotyczące zmiany pisma okólnego nr 1 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Hotelach Asystenckich UMK.
Nr 2 z dnia 1 września 2012 r. w sprawie podziału kompetencji władz rektorskich oraz podległości funkcjonalno-służbowej jednostek organizacyjnych oraz pełnomocnika rektora na kadencję 2012-2016
Nr 3 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie składu Rady Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
Nr 4 z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie składu Rady Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici