Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pisma Okólne Rektora UMK

Nr 1 z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Hotelach Asystenckich UMK.
Nr 2 z dnia 1 czerwca 2011 r. dotyczące zmiany pisma okólnego nr 1 Rektora UMK z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Hotelach Asystenckich UMK.
Nr 3 z dnia 5 września 2011 r. w sprawie zmiany pisma okólnego nr 1 Rektora UMK z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Hotelach Asystenckich UMK.