Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pisma Okólne Rektora UMK

Nr 1 z dnia 24 czerwca 2008 r. określające zasady finansowania badań naukowych w UMK.
Nr 2 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany pisma okólnego nr 4 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Hotelach Asystenckich.
Nr 3 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie godzin urzędowania, podziału kompetencji oraz podległości funkcjonalno-służbowej jednostek organizacyjnych prorektorów UMK oraz pełnomocnika rektora na kadencję 2008-2012.
Nr 4 z dnia 10 września 2008 r. w sprawie składu Rady Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici.
Nr 5 z dnia 22 września 2008 r. w sprawie składu Rady Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych na kadencję 2008-2012.
Nr 6 z dnia 4 listopada 2008 r. dotyczące zmiany pisma okólnego Nr 4 Rektora UMK z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Hotelach Asystenckich.