Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pisma Okólne Rektora UMK

Nr 1 z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Nr 2 z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie informacji ogólnej oraz zasad postępowania w przedmiocie składania oświadczeń dotyczących pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. - tj. składania "oświadczeń lustracyjnych" przez pracowników UMK w Toruniu.
Nr 3 z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie określenia trybu zwrotu oświadczeń lustracyjnych oraz informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia.
Nr 4 z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie przedłużenia terminu odbioru oświadczeń lustracyjnych oraz informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia.
Nr 5 z dnia 19 października 2007 r. w sprawie zmiany pisma okólnego nr 4 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Hotelach Asystenckich.
Nr 6 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie informacji ogólnej oraz zasad postępowania w przedmiocie składania oświadczeń dotyczących pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. - tj. składania "oświadczeń lustracyjnych" przez pracowników UMK w Toruniu.
Nr 7 z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie instalacji urządzeń specjalistycznych dla studentów niedosłyszących w niektórych obiektach Uniwersytetu.