Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pisma Okólne Rektora UMK

Nr 1 z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie opłat za wypisywanie dyplomów pismem ozdobnym.
Nr 2 z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie powołania specjalności - nauka o rodzinie - na Wydziale Teologicznym.
Nr 3 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Polskiego Komitetu Alliance Française.
Nr 4 z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Hotelach Asystenckich.
Nr 5 z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie powołania na kierunku finanse i bankowość specjalności "inżynieria finansowa" oraz "rynek finansowy" na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
Nr 6 z dnia 12 września 2006 r. w sprawie powołania składu osobowego Zespołu do Badań Średniowiecznego i Nowożytnego Torunia.
Nr 7 z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Zespołu do Badań Średniowiecznego i Nowożytnego Torunia.