Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pisma Okólne Rektora UMK

Nr 1 z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie powołania specjalizacji na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 2 z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie zasad nadzoru nad realizacją projektów finansowanych z funduszy strukturalnych.
Nr 3 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie opodatkowania opłat za udział pracowników naukowych w konferencjach lub sympozjach naukowych finansowanych z grantów Komitetu Badań Naukowych.
Nr 4 z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie powołania specjalności na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
Nr 5 z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie powołania specjalizacji - historia sztuki orientu - na Wydziale Sztuk Pięknych.
Nr 6 z dnia 1 września 2005 r. w sprawie godzin urzędowania, podziału kompetencji oraz podległości funkcjonalno-służbowej jednostek organizacyjnych prorektorów UMK na kadencję 2005-2008.
Nr 7 z dnia 1 września 2005 r. w sprawie nazewnictwa w języku angielskim Uczelni oraz funkcji władz rektorskich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Nr 8 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie powołania specjalności - praca socjalna Caritas - na Wydziale Teologicznym.