Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pisma Okólne Rektora UMK

Nr 1 z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie powołania specjalności i specjalizacji na Wydziale Nauk Historycznych.
Nr 2 z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie diet, ryczałtów i stawek za 1 kilometr przebiegu samochodów prywatnych używanych do celów służbowych oraz ich opodatkowania i rozliczania.
Nr 3 z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie powołania specjalności na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.
Nr 4 z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wpisu do dyplomu ukończenia studiów nazwy kierunku "informacja naukowa i bibliotekoznawstwo".
Nr 5 z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych.
Nr 6 z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania na kierunku chemia specjalności: chemia stosowana, nauczanie chemii z biologią, nauczanie chemii z geografią.
Nr 7 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie pracowników UMK i uczestników studiów doktoranckich w Hotelach Asystenckich i Domach Studenckich.