Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pisma Okólne Rektora UMK

Nr 1 z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie nowych specjalności na Wydziale Nauk Historycznych
Nr 2 z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2003/2004
Nr 3 z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie przekształcenia specjalności na Wydziale Humanistycznym
Nr 4 z dnia 25 września 2003 r. w sprawie uczestniczenia uczniów Gimnazjum i Liceum Akademickiego w zajęciach prowadzonych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 5 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dla opiekuna studenckiej praktyki zawodowej.
Nr 6 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie powołania specjalizacji w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii na Wydziale Nauk Historycznych.