Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pisma Okólne Rektora UMK

Nr 1 z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie powołania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na kierunku zarządzanie i marketing specjalności - europejska integracja gospodarcza
Nr 2 z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2002/2003
Nr 3 z dnia 2 września 2002 r. w sprawie godzin urzędowania, podziału kompetencji oraz podległości funkcjonalno-służbowej jednostek organizacyjnych prorektorów UMK na kadencję 2002-2005
Nr 4 z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie powołania na Wydziale Teologicznym na kierunku teologia dwóch specjalności: kapłańskiej oraz katechetyczno-pastoralnej
Nr 5 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie specjalizacji na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Nr 6 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powołania specjalności i specjalizacji na Wydziale Nauk Historycznych
Nr 7 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie nazewnictwa funkcji władz rektorskich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w języku angielskim