Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pisma Okólne Rektora UMK

Nr 1 z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie czasu pracy w 2001 r.
Nr 2 z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2001/2002.