Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pisma Okólne Rektora UMK

Nr 1 z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie powołania na Wydziale Filologicznym na kierunku filologia specjalności - filologia bałkańska.
Nr 2 z dnia 5 lipca 2000 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2000/2001.
Nr 3 z dnia 25 lipca 2000 r. w sprawie powołania na Wydziale Nauk Historycznych na kierunku archeologia specjalności - ekoarcheologia.
Nr 4 z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie powołania na Wydziale Fizyki i Astronomii na kierunku fizyka specjalności - komputerowe systemy sterujące.
Nr 5 z dnia 7 września 2000 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie studentów w Domach Studenckich.
Nr 6 z dnia 14 września 2000 r. w sprawie powołania na Wydziale Chemii na kierunku chemia specjalności - chemia z elementami informatyki stosowanej w chemii (chemometria).
Nr 8 z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie powołania specjalności na kierunku chemia na Wydziale Chemii.
Nr 9 z dnia 24 listopada 2000 r. w sprawie powołania na Wydziale Nauk Historycznych na kierunku historia specjalizacji – zarządzanie dokumentacją współczesną.
Nr 10 z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 2001.
Nr 11 z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie pracowników UMK i uczestników studiów doktoranckich w Hotelach Asystenckich i Domach Studenckich.