Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pisma Okólne Rektora UMK

Nr 1 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zasad dysponowania środkami w ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz pozostałych projektach finansowanych ze środków budżetu państwa realizowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nr 2 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zasad korzystania z zajęć sportowych dla studentów studiów niestacjonarnych w semestrze letnim 2013/2014
Nr 3 z dnia 23 kwietnia 2014 r. zmieniające pismo okólne nr 4 Rektora UMK z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie składu Rady Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici