Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Obwieszczenia Rektora UMK

Nr 1 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie jednolitego tekstu Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę świadczoną w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
Nr 2 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zamówień Publicznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu"
Nr 3 z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie jednolitego tekstu Regulaminu zamówień publicznych w kampusie toruńskim
Nr 4 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości czesnego za drugi i kolejne lata studiów niestacjonarnych oraz wysokości opłat za jedną godzinę zajęć w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2013/2014
Nr 5 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości czesnego za drugi i kolejne lata studiów niestacjonarnych oraz wysokości opłat za jedną godzinę zajęć w części bydgoskiej UMK w roku akademickim 2013/2014
Nr 6 z dnia 7 października 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 188 Rektora UMK z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji ds. studiów doktoranckich w zakresie geografii na Wydziale Nauk o Ziemi