Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Obwieszczenia Rektora UMK

Nr 1 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały nr 47 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
Nr 2 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie tekstu jednolitego zarządzenia nr 72 Rektora UMK z dnia 5 września 2007 r. Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Nr 3 z dnia 8 września 2011 r. w sprawie tekstu jednolitego zarządzenia nr 132 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu "Rozwój Studiów Chemicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (ZUCH UMK)"
Nr 4 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie tekstu jednolitego Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu "CHEMO-KOP - Rozwój nowoczesnych studiów chemicznych II stopnia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika dla zwiększenia liczby absolwentów kierunków o szczególnym znaczeniu dla gospodarki"
Nr 5 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały nr 15 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie Regulaminu nagród rektora UMK dla nauczycieli akademickich
Nr 6 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu