Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Obwieszczenia Rektora UMK

Nr 1 z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie tekstu jednolitego Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.
Nr 2 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały Nr 47 Senatu UMK z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.
Nr 3 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie tekstu jednolitego Statutu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.