Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Obwieszczenia Rektora UMK

Nr 1 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały Nr 15 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie Regulaminu nagród rektora UMK dla nauczycieli akademickich.
Nr 2 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały Nr 13 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie kierunków polityki kadrowej oraz zasad i trybu zatrudniania nauczycieli akademickich w UMK.
Nr 3 z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie tekstu jednolitego Statutu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.