Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Obwieszczenia Rektora UMK

Nr 1 z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu UMK z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium chronionego prawem autorskim w wynagrodzeniu nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowo-technicznych.
Nr 2 z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 76 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie opodatkowania wynagrodzeń za działalność twórczą pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz pracowników naukowo-technicznych UMK wykonywaną w ramach stosunku pracy.
Nr 3 z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 6 Senatu UMK z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim.
Nr 4 z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 76 Rektora UMK z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie opodatkowania wynagrodzeń za działalność twórczą pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych UMK oraz pracowników naukowo-technicznych wykonywaną w ramach stosunku pracy.
Nr 5 z dnia 2 października 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.