Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Obwieszczenia Rektora UMK

Nr 1 z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie tekstu jednolitego Statutu Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.